Stavanger i RogalandOrganisasjonsnummer 914807077

A/S Norske Shell

Har 16 underenheter
Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  464
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Utvinning av naturgass
 • Handel med elektrisitet
 • Engroshandel med drivstoff og brensel

Yrker registrert på bedriften:

Bistandsarbeider
Bore- og vedlikeholdsoperatør
Dataingeniør
Elektroingeniør
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)
Geolog
HMS-ingeniør

Kontakt

A/S Norske Shell

Besøksadresse
Løkkeveien 103 4007 Stavanger
Telefonnummer
51 69 30 00

Godkjenninger og lærlinger

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Har totalt 17 lærlinger akkurat nå, eller ca. 3,6% læringer av 466.9 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.