VEIDEKKE ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer: 984024290
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

3 229 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Skabos vei 4
0278 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 05 50 00
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 984024290 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Murerfaget (opplæring i bedrift) MURMESTERNES FORENING Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) NELFO OSLO OG OMEGN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Betongfaget (opplæring i bedrift) EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Betongfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Murerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Betongfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Betongfaget (opplæring i bedrift) EBA AGDER Agder
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) EBA AGDER Agder
Betongfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Betongfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland

Organisasjonsnummer 984024290 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 984024290 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.