Drammen i VikenOrganisasjonsnummer 971277246

SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Har 1 underenhet

Opplæringskontor

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Forening/lag/innretning
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  8
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre tjenester tilknyttet undervisning

Yrker registrert på bedriften:

Konsulent
Leder
Markedsfører
Sekretær
Service- og administrasjonsmedarbeider

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er en organisasjon drevet av flere bedrifter i bransjen. Disse samarbeider om opplæring av lærlinger og lærekandidater og gir opplæring i læreplanen for faget/fagene.
Se medlemsbedrifter

Kontakt

SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Besøksadresse
Kobbervikdalen 69 3036 Drammen
Telefonnummer
32 83 10 10

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Anleggsgartnerfaget

Viken
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET
Vestfold og Telemark
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Anleggsgartnerfaget

Vestfold og Telemark
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Gartnerfaget

Oslo
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET
Viken
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET
Vestfold og Telemark
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.