ELKEM ASA

Organisasjonsnummer: 911382008
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 594 ansatte
Allmennaksjeselskap

Forretningsadresse

Drammensveien 169
0277 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 45 01 00
www.elkem.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 911382008 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vg3 Automatiseringsfaget Troms og Finnmark
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) Troms og Finnmark

Organisasjonsnummer 911382008 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vg3 Automatiseringsfaget ELKEM ASA AVD RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Vg3 Automatiseringsfaget ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Vg3 Dataelektronikerfaget ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA THAMSHAVN MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Vg3 Automatiseringsfaget ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Vg3 Dataelektronikerfaget ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA BREMANGER PRO-OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESS OG MEKANISK INDUSTRI Vestland
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Vg3 Automatiseringsfaget ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-driftsteknikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD SALTEN VERK INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS Nordland
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD BJØLVEFOSSEN HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR Vestland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA AVD BJØLVEFOSSEN HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR Vestland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK) Agder
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK) Agder
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) ELKEM ASA SILICON MATERIALS KRISTIANSAND OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK) Agder

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 911382008 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale

Organisasjonsnummer 911382008 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Saltdal videregående skole
Kontakt: Frode Arntzen - avdelingsleder
ELKEM ASA AVD SALTEN VERK Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.