Yrkesbeskrivelse

­Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Lærere jobber i grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring. 

Les mer om:

Med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk vil du stå sterkere rustet til å jobbe som lærer for elever med spesielle behov. Med fullført bachelor- eller mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Lærer

Lignende yrker

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Lærer hjelper studenter

Adjunkt

Adjunkter arbeider med undervisning og opplæring av barn, unge og voksne.

En mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot et av tre barn som ønsker å hoppe mot han.

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Lærer og elev

Pedagog

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Faglærer i arbeid

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lektor underviser

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

Lærer hører på elev som leser

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer ut­fører pedagogisk arbeid i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. klasse.

Fotballtrener jubler sammen med laget

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped kartlegger språkvansker hos gutt

Logoped

En logoped kartlegger og behandler ulike former for kommunikasjonsvansker.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Musikkpedagog underviser

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.