Yrkesbeskrivelse

­Lærer

favoritt ikon

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Lærere jobber i grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring. 

Les mer om:

Med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk vil du stå sterkere rustet til å jobbe som lærer for elever med spesielle behov. Med fullført bachelor- eller mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Lærer

Lignende yrker

Lektor observerer elev som skriver mattestykker på tavlen.

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

Grunnskolelærer observerer to elever som jobber med oppgaver på nettbrett

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer ut­fører pedagogisk arbeid i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. klasse.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Adjunkt observerer to elever som bruker et nettbrett.

Adjunkt

Adjunkter arbeider med undervisning og opplæring av barn, unge og voksne.

En mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot et av tre barn som ønsker å hoppe mot han.

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Lærer og elev

Pedagog

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Faglærer i arbeid

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Musikkpedagog underviser

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Fotballtrener jubler sammen med laget

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped kartlegger språkvansker hos gutt

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Geolog i arbeid

Geolog

Geologi er læren om jorden, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.