Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Se film

Lærere jobber i grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring. 

Les mer om:

Med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk vil du stå sterkere rustet til å jobbe som lærer for elever med spesielle behov. Med fullført bachelor- eller mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Lærer (velg sted)

Ansatt-ikon 172572 ansatte

(172572 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 12079 bedrifter

(12079 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 1210147 - Styrer (Barnehage - Over 9 Ansatte - Privat Virksomhet)
 • 1228122 - Barnehagestyrer (Offentlig Virksomhet)
 • 2310106 - Høyskolelektor
 • 2310108 - Førstelektor (Universitet Og Høyskole)
 • 2310112 - Lektor (Universitet Og Høyskole)
 • 2310114 - Høyskolelærer
 • 2310117 - Universitetslektor
 • 2310118 - Lærer (Universitet Og Høyskole)
 • 2320102 - Lærer (Videregående Skole)
 • 2320103 - Lektor (I Videregående Skole)
 • 2320104 - Adjunkt (Videregående Skole)
 • 2320106 - Lektor (Fagskole)
 • 2340102 - Spesiallærer
 • 2340107 - Spesiallærer (Lærevansker)
 • 2351102 - Pedagog (Videregående Skole)
 • 3310101 - Allmennlærer
 • 3310102 - Faglærer (Grunnskole)
 • 3310104 - Lærer (Grunnskole)
 • 3310105 - Musikklærer
 • 3310106 - Sanglærer
 • 3310107 - Lærer (Småskolepedagogikk)
 • 3310108 - Grunnskolelærer
 • 3310111 - Morsmålslærer (Grunnskole)
 • 3310112 - Adjunkt (Grunnskole)
 • 3310114 - Lektor (Grunnskole)
 • 3310115 - Pedagog (Grunnskole)
 • 3320101 - Førskolelærer
 • 3320102 - Barnehagelærer
 • 3320103 - Avdelingsleder (Barnehage)
 • 3320104 - Skolefritidsleder
 • 3320107 - Pedagogisk Leder (Førskolelærer)
 • 3341101 - Faglærer (Videregående Skole)
 • 3341102 - Yrkesfaglærer
 • 3341103 - Adjunkt (Yrkesfag)
 • 3349113 - Lærer (Folkehøyskole)
 • 3349127 - Lærer (Språkkurs)
 • 5131104 - Familiebarnehageleder
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS OSLO
0 - 6 VÅLERENGGATA BARNEHAGE AS OSLO
100-METERSKOGEN BARNEHAGE AS RØYKEN
100%BARN AS LINDESNES
100METERSKOGEN BARNEHAGE AS OSLO
A'RRAN MA'NNA'GA'RDDE BARNEHAGE TYSFJORD
A2 HOLDING AS STAVANGER
A2G BARNEHAGE BERGEN
A2G GRUPPEN AS BERGEN
A2G KOMPETANSE AS BERGEN
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 3. juli 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Utdanningsforbundet (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.