Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Om jobben

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs. Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning, stell og deltakelse i frilek.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Hva jobber barnehageassistentutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning.

Det tilbys kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng i regi av universitets- og høyskolesektoren.

I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. For å bli barne- og ungdomsarbeider må du gå to år på skole og to år i lære:

  • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
  • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
  • To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å ta teorien som barne - og ungdomsarbeider kan du få et kompetansebevis som lærekandidat i en barnehage. Som voksen kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. 

Opptakskrav

Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning

Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du utdanne deg videre til barnehagelærer.

Hvilke utdanninger er de vanligste for barnehageassistenter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for barnehageassistenter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Barnehageassistenter
Heltidsansatte
Barnehager
Privat sektor
8 202 personer
Ca 190 kr
27 500 kr
330 000 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 3. juli 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet - Seksjon kirke, kultur og oppvekst (2013).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Barnehageassistent Mauro Zudettich

Mauro Zudettich har gått fra å opprettholde lov og orden i Italia til å holde orden på barnehagebarn. Jobben som barnehageassistent i Trondheim har gjort ham til supermann!

Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne-og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.

Var denne siden nyttig for deg?