Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Om jobben

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, og sammen med annet personale er du med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består av å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.

Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning og stell. I tillegg deltar du i frilek og organiserer andre pedagogiske aktiviteter.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Barnehageassistent (velg sted)

Ansatt-ikon 76549 ansatte

(76549 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 7522 bedrifter

(7522 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 5131101 - Barnehageassistent
 • 5131103 - Familiebarnehageassistent
 • 5131109 - Assistent (Barnehage)
 • 5131127 - Assistent (Barnepark)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS OSLO
0 - 6 VÅLERENGGATA BARNEHAGE AS OSLO
100-METERSKOGEN SØRUM
100-METERSKOGEN BARNEHAGE AS RØYKEN
100%BARN AS LINDESNES
1000METERSKOGEN FAM-OG NATURBHG GRAN
100METERSKOGEN BARNEHAGE AS OSLO
A'RRAN MA'NNA'GA'RDDE BARNEHAGE TYSFJORD
A2 HOLDING AS STAVANGER
A2G BARNEHAGE BERGEN
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning.  

Det tilbys kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng i regi av universitets- og høyskolesektoren.

I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. For å bli barne- og ungdomsarbeider må du gå to år på skole og to år i lære:

 • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
 • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
 • To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å ta teorien som barne - og ungdomsarbeider kan du få et kompetansebevis som lærekandidat i en barnehage. Som voksen kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. 

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du utdanne deg videre til barnehagelærer.

Hvilke utdanninger er de vanligste for barnehageassistenter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for barnehageassistenter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Barnehageassistenter
Heltidsansatte
Barnehager
Privat sektor
7 437 personer
Ca 190 kr
27 700 kr
332 400 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 7. oktober 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet - Seksjon kirke, kultur og oppvekst (2013).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Barnehageassistent Ikram Oumansour

- Jeg har alltid følt meg som en omsorgsperson, og som barnehageassistent får jeg brukt den egenskapen, sier Ikram.

Barnehageassistent Mauro Zudettich

Mauro Zudettich har gått fra å opprettholde lov og orden i Italia til å holde orden på barnehagebarn. Jobben som barnehageassistent i Trondheim har gjort ham til supermann!

Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne- og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.