Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Om jobben

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs. Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning, stell og deltakelse i frilek.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Hva jobber barnehageassistentutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning.

Det tilbys kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng i regi av universitets- og høyskolesektoren.

I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. For å bli barne- og ungdomsarbeider må du gå to år på skole og to år i lære:

  • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
  • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
  • To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å ta teorien som barne - og ungdomsarbeider kan du få et kompetansebevis som lærekandidat i en barnehage. Som voksen kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. 

Opptakskrav

Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning

Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du utdanne deg videre til barnehagelærer.

Hvilke utdanninger er de vanligste for barnehageassistenter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for barnehageassistenter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Barnehageassistenter
Heltidsansatte
Barnehager
Privat sektor
7 437 personer
Ca 190 kr
27 700 kr
332 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 22. april 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet - Seksjon kirke, kultur og oppvekst (2013).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Barnehageassistent Mauro Zudettich

Mauro Zudettich har gått fra å opprettholde lov og orden i Italia til å holde orden på barnehagebarn. Jobben som barnehageassistent i Trondheim har gjort ham til supermann!

Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne-og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.