Yrkesbeskrivelse

Barnehage­assistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, og sammen med annet personale er du med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består av å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.

Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning og stell. I tillegg deltar du i frilek og organiserer andre pedagogiske aktiviteter.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning.  I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. For å bli barne- og ungdomsarbeider må du gå to år på skole og to år i lære:

Etter- og videreutdanning
​Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du også utdanne deg videre til barnehagelærer.

I tillegg tilbys det kompetanseheving for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng, i regi av universitets- og høyskolesektoren.

Hva er de vanligste utdanningene for barnehageassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Barnehageassistenter

Heltidsansatte

Barnehager

Privat sektor

7 437 personer

Ca 190 kr

27 700 kr

332 400 kr

Intervjuer

Barnehageassistent Ikram Oumansour

Barnehage­assistent

- Jeg har alltid følt meg som en omsorgsperson, og som barnehageassistent får jeg brukt den egenskapen, sier Ikram.
Barnehageassistent Mauro Zudettich

Barnehage­assistent

Mauro Zudettich har gått fra å opprettholde lov og orden i Italia til å holde orden på barnehagebarn. Jobben som barnehageassistent i Trondheim har gjort ham til supermann!
Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Barne- og ungdoms­arbeider

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne- og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Barnehage­assistent

Lignende yrker

Kvinne og barn fargelegger

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

elever i klasserommet

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Sykepleier undersøker barn

Barne­­sykepleier

En barne­­sykepleier pleier barn og unge som er alvorlig syke eller skadet. Arbeidet innebærer også å kommunisere med deres foreldre og familie.

Prest i dåp i Elverhøy kirke

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Faglærer i arbeid

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og skal også være en støtte for pårørende etter dødsfall.

Eldre som danser

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger kreative aktiviteter for ulike brukere.

Logoped kartlegger språkvansker hos gutt

Logoped

En logoped kartlegger og behandler ulike former for kommunikasjonsvansker.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.