Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Om jobben

Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs. Barnehagesassistenten hjelper også til med andre daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning, stell og deltakelse i frilek.

For å jobbe som barnehageassistent må du legge frem gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Barnehageassistenter jobber tett på barna, og det er derfor viktig at du er glad i barn og har evne til å jobbe med barn. Du må også kunne samhandle godt med foresatte og kollegaer.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Barnehageassistent i hele Norge

Ansatt-ikon 57141 ansatte

(57251 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 7169 bedrifter

(7195 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber barnehageassistenter?

Barnehageassistenter jobber i offentlige eller private barnehager.

Hva jobber barnehageassistentutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Mange barnehageassistenter har ingen formell utdanning.

Det tilbys kompetansehevingstiltak for barnehageassistenter, et studietilbud på 15 studiepoeng i regi av universitets- og høyskolesektoren.

I videregående opplæring kan du ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider. For å bli barne- og ungdomsarbeider må du gå to år på skole og to år i lære:

  • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
  • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
  • To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hvis du av ulike grunner ikke ønsker å ta teorien som barne - og ungdomsarbeider kan du få et kompetansebevis som lærekandidat i en barnehage. Som voksen kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Etter fullført fagbrev kan du ta videreutdanning på fagskole. 

Opptakskrav

Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning

Dersom du er utdannet barne- og ungdomsarbeider eller har generell studiekompetanse, kan du utdanne deg videre til barnehagelærer.

Hvilke utdanninger er de vanligste for barnehageassistenter

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for barnehageassistenter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Barnehageassistenter
Heltidsansatte
Barnehager
Privat sektor
7 437 personer
Ca 190 kr
27 700 kr
332 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 29. juni 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet - Seksjon kirke, kultur og oppvekst (2013).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Barnehageassistent Ikram Oumansour

- Jeg har alltid følt meg som en omsorgsperson, og som barnehageassistent får jeg brukt den egenskapen, sier Ikram.

Barnehageassistent Mauro Zudettich

Mauro Zudettich har gått fra å opprettholde lov og orden i Italia til å holde orden på barnehagebarn. Jobben som barnehageassistent i Trondheim har gjort ham til supermann!

Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne-og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.