Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Om jobben

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Du fremmer fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter - eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær samhandling med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidere?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og ungdom er. Eksempler kan være barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Hva jobber barne- og ungdomsfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift.

  • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
  • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
  • To år med opplæring i bedrift: barne- og ungdomsarbeiderfaget

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Dersom du tar fagene du mangler for å få generell studiekompetanse, er det mange muligheter på høgskolenivå dersom du vil jobbe med barn og ungdom. Eksempler er førskolelærer, vernepleier, lærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid.

Lønn

Lønnen for personer ansatt som barne- og ungdomsarbeider kan variere noe avhengig av arbeidsplass, ansvarsområde og ansiennitet. Gjennomsnittlig årslønn for barne- og ungdomsarbeidere som jobber i kommune og fylke er på 338 400 kroner (Kilde: SSB 2012).

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 11. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Fagforbundet - Seksjon kirke, kultur og oppvekst (2012).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sammen med en del andre ufaglærte barnehagekollegaer, bestemte Grete seg for å ta utdannelsen barne- og ungdomsarbeider. Det har lønt seg.

Barne- og ungdomsarbeider Phil Kaldi

Etter at Phil Kaldi prøvde seg som barne-og ungdomsarbeider var det ingen vei tilbake til læreryrket.

Utdanningsintervjuer

Tom-Kristian Jonassen

- Det er givende å ha muligheten til å påvirke barn og ungdom i positiv retning i oppveksten, sier Tom-Kristian Jonassen.