Gjennomgått i samarbeid med 15. desember 2023

Julenissen

Julenissen bor og jobber på Nordpolen.

Arbeidsoppgaver

Julenissen leverer gaver til alle snille barn hver jul.

Julenissens yrkestittel er svært lik tittelen til yrket julenisse, som er en registrert yrkesklassifikasjon gjeldende fra og med 01. mars 2018. På denne siden omtaler vi Julenissen som er kjent fra populærkulturen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for Julenissen:

  • lese ønskelister
  • organisere og dele ut julegaver
  • kjøre slede
  • stelle reinsdyr
  • klatre i piper

Julen er en svært travel periode for Julenissen, men til gjengjeld har han fri resten av året. 

Hvor jobber Julenissen?

Julenissen bor og jobber i verkstedet sitt på Nordpolen. Noen mener også at Julenissen holder til i Finland. 

Viktige egenskaper

Julenissen bør være svært glad i barn, alver og reinsdyr. Han må tolerere ekstrem kulde og ha anlegg for å jobbe svært intensivt over en kortere periode. Det er en fordel å kle rødt veldig godt. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelige lønnsdata.

Utdanning

Utdanningsinformasjon for dette yrket er ikke kjent. Yrket er ikke kjent søkbart. 

Bedrifter som ansetter Julenissen

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Julenissen

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 5149122 - JULENISSE

Andre yrker

Relaterte lenker