Elev står og forklarer noe til læreren i et klasserom, samtidig som en annen elev skriver noe på tavla.

Du vil bli introdusert for mange nye ord i videregående opplæring. Her er en oversikt.

I tillegg til denne ordlisten finner du en oversikt på utdanning.no som kan være til hjelp når du skal forstå hva som er hva innen videregående opplæring.

Utdanningsprogram

Videregående opplæring består av 15 forskjellige utdanningsprogram. Fem av dem er studieforberedende, og ti yrkesfaglige. Før du begynner på videregående velger du hvilke av disse du vil søke på. 

Programområde

Etter at du har gått første året på videregående (Vg1), velger du en retning innenfor utdanningsprogrammet som du ønsker å gå videre på. Denne "retningen" kalles for et programområde. Dersom du for eksempel har valgt utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag på Vg1, kan du blant annet velge mellom programområdene ambulansefag, barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag når du skal begynne på Vg2. På noen utdanningsprogram velger du også et nytt programområde på Vg3.

Programfag

Programfag er fagene som tilhører utdanningsprogrammet og programområdet du velger.

Fellesfag

Fag som alle må ha, uansett utdanningsprogram, kalles for fellesfag. Dette er fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse gjør deg kvalifisert til å studere videre ved universitet og høgskoler.

Les mer om studiekompetanse

Lærling

Dersom du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram kan du bli lærling. Som lærling får du opplæring i faget ditt i en bedrift. Det tar vanligvis to til tre år. Når du er ferdig som lærling tar du en eksamen som gir deg fagprøve eller svenneprøve.

Les mer om lærling

Fagarbeider

Når du har tatt fagbrev/svennebrev, kalles du for fagarbeider. 
 

Finn flere ord

Hvis du ikke finner ordet du leter etter, kan du se på Utdanning.no sin ordliste.

Oppgaver

Oppgave
Kollasje av ulike begreper relatert til videregående opplæring.

Forklar begrepene

Gi en forklaring på viktige begreper i videregående opplæring.

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "