Elev står og forklarer noe til læreren i et klasserom, samtidig som en annen elev skriver noe på tavla.

Du vil bli introdusert for mange nye ord i videregående opplæring. Her er en oversikt.

I tillegg til denne ordlisten finner du en oversikt på utdanning.no som kan være til hjelp når du skal forstå hva som er hva innen videregående opplæring. 

Hvis du ikke finner ordet du leter etter her, kan du se på Utdanning.no sin ordliste.


 

Oppgaver

Oppgave
Kollasje av ulike begreper relatert til videregående opplæring.

Forklar begrepene

Gi en forklaring på viktige begreper i videregående opplæring.

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "