Illustrasjon mann leser CV med forstørrelsesglass

Foto: iStock

En god CV er nøkkelen til å bli innkalt til intervju. Her er tips til hvordan du skriver CV.

Kanskje du har sittet i elevrådet? Vært kaptein på håndballaget? Vært aktiv i en organisasjon eller forening? CV står for curriculum vitae. Den skal være en kort og punktvis oppramsing av det du har gjort i livet. Bruk god tid på CV-en og tilpass den til jobben du søker.

En CV bør inneholde:

Personlige data
Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato.

Utdanning
Lag en oversikt over skolene du går og har gått på. Start med den du nå går på. Før opp navnet på skolene, og datoen du startet og sluttet på dem. Avslutt med den aller første skolen du gikk på.

Jobberfaring
Har du hatt jobb før, for eksempel i arbeidsuka? Start med den du har nå eller den siste du hadde. Skriv deretter opp de andre jobbene du har hatt i kronologisk rekkefølge. Det vil si at du skriver den nyeste erfaringen først, og avslutter med den aller første jobben du hadde. Før opp navnet på bedriften du jobbet for, hva du jobbet som og tiden du jobbet der. Ta også med en setning eller to som sier hva du gjorde i jobben. Dersom du ikke har hatt jobb før, hopper du over dette avsnittet. 

Annen erfaring
Har du jobbet frivillig i organisasjoner eller foreninger? Har du vært elevrådsleder, kaptein på håndballaget eller vært med i en forening? Har du hatt politiske verv? Eller har du gjort noe annet hvor du har hatt ansvar? Hvis du har førerkortet, kan det være fint å skrive det her. 

Kurs
Har du deltatt på kurs gjennom skolen, jobben eller på fritiden din? Skriv det i CV-en.

Språkkunnskaper
Hvilke språk kan du? Skriv gjerne hvor godt du kan dem. 

IT-kunnskaper
Hvilke dataprogrammer kan du? Kan du for eksempel PowerPoint, Excel eller redigeringsprogram for bilder eller video? 

Fritidsinteresser
Dette er ikke noe du må ha med, men det kan gi arbeidsgiveren et bilde av hvem du er. Kanskje har du interesser som kan være relevant for jobben du søker? Dersom du søker på din første jobb, og ikke har så mye å skrive på CV-en, er det lurt å fylle ut med fritidsinteresser og frivillig arbeid.

Referanser
Det hender at arbeidsgiver ønsker å snakke med noen som allerede kjenner deg. Dette kalles referanser. Det kan for eksempel være den forrige sjefen, treneren eller læreren din. Dette trenger du ikke å skrive på CV-en, med mindre det står i stillingsutlysningen at du skal ha det med. Som regel spør ikke arbeidsgiver om disse før etter at du har vært på intervju, men det er lurt å tenke over hvem du kan spørre om å være referanse for deg. Spør dem på forhånd om hvilke referanser de vil gi deg. De er nemlig ikke nødt til å si noe fint om deg dersom de ikke vil, så vær sikker på at du har skrevet opp noen som vil gi deg gode referanser.

Bilde
Det er frivillig å ha med bilde. Dersom du ønsker det, bør du velge et bilde som viser ansiktet ditt tydelig, fra brystet og opp. 

Husk på:
Du trenger ikke sende kopier, vitnemål eller attester før arbeidsgiver ber om det. Husk at du aldri må sende fra deg originale dokumenter, som for eksempel vitnemålet ditt.

Det er vanlig å sende søknad og CV per e-post, men sjekk hva som står i stillingsannonsen. 

Tips til utforming

CV-en bør:

  • være på maks to sider
  • skrives på hvitt ark
  • sendes i word- eller pdf-format
Mal på CV
Mer informasjon om CV og søknad

Oppgaver

Oppgave
Laptop, cv, forstørrelsesglass

Rett eller galt om CV

Test dine kunnskaper om CV. Velg det alternativet du tror er riktig.

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "