En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Det er omtrent 50 prosent sannsynlighet for at du aldri kommer tilbake til arbeidslivet dersom du har vært borte fra jobben i et halvt år, ifølge Nav.

Viktig for deg

For det første gir en jobb deg en inntekt. Men det er ikke det eneste positive du får ut av å være i jobb. Gjennom jobben din kan du få

  • lære nye ting og utvikle deg
  • bli kjent med deg selv og hvordan du reagerer i ulike situasjoner
  • en strukturert hverdag
  • en følelse av at du bidrar og er til nytte
  • bedre selvtillit
  • en følelse av tilhørighet
  • følelsen av at du fyller tiden med noe meningsfylt

I tillegg får du arbeidskollegaer som kanskje også kan bli dine venner. Vi mennesker er flokkdyr, og lege og professor Per Fugelli sier at flokken din er din familie, dine venner og dine kolleger. En vanlig norsk arbeidsuke er 40 timer. Flokken du tilbringer mest tid med i løpet av en arbeidsuke er arbeidskollegaene dine.

Viktig for samfunnet

Ved å jobbe bidrar du til at samfunnet blir bedre ved at du betaler skatt som blant annet fører til at vi har sykehus, veier, barnehager, skoler og aldershjem.

Finansdepartementet lagde i 2013 en film som forklarer det samfunnsmessige perspektivet på hvorfor det er viktig at du og jeg jobber.

Remote video URL

 

Hva om jeg ikke kan jobbe?

I Norge er vi så heldige at vi har et slags sikkerhetsnett som fanger oss opp dersom noe oppstår som gjør at vi ikke kan jobbe. For å søke om penger fra staten må du ta kontakt med ditt nærmeste NAV-kontor, men det er ikke sikkert at du vil få det før etter en stund.

Utenfor jobb og utdanning

I 2022 stod 69 000 unge mellom 15 og 29 år utenfor både jobb og utdanning i Norge, ifølge SSB

  • Hvordan tror du det hadde vært å verken ha jobb eller gå på skole?
Kilder
Oppfølgingstjenesten

Hvis du er mellom 16 og 21 år og verken har jobb eller går på videregående, kan du få hjelp av Oppfølgingstjenesten i ditt fylke. 

Oppgaver

Oppgave
En misfornøyd gutt i hettegenser

Hvordan er det å ikke ha jobb?

Prøv å se for deg at du er 20 år og uten jobb. Hvordan er det?

Les mer
Oppgave
En tegning av en gutt som ikke har penger

Ung og uten penger

Han har ikke jobb og får ikke støtte fra staten. Hvordan skal han løse situasjonen?

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "