Illustrasjonsbilde av gutt som sitter i et klasserom og bruker en kalkulator

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Mange populære studier har et fast antall plasser. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, vil de med best karakterer få studieplass. Da er det skole- og konkurransepoengene dine som avgjør om du kommer inn.

Remote video URL

Skolepoeng

Skolepoengene dine regnes ut fra karaktergjennomsnittet ditt fra videregående opplæring, i tillegg til for eksempel realfagspoeng og språkpoeng.

Selv om du enda ikke har begynt på videregående opplæring, har vi noen verktøy som kan gi deg en pekepinn på hvilke karakterer du må ha for å komme inn på utdanningen du ønsker å ta etter videregående:

  • Karakterkalkulatoren hjelper deg å regne ut poengene dine ut i fra hvilke fag du velger på videregående og hvilke karakterer du får.
  • Studievelgeren hjelper deg deretter til å sjekke hvilke studier du kan komme inn på, og hvilke fag du trenger å ta på videregående for å kunne søke på studiet du ønsker å ta.

Konkurransepoeng

Hvis du er eldre enn 21 år eller har endret på vitnemålet ditt etter at du ble ferdig på videregående, for eksempel ved å ta ekstra fag, søker du også med konkurransepoeng

Nyttig informasjon
Skolepoeng eller studiepoeng?

Studiepoeng er ikke det samme som skolepoeng. 

  • Studiepoeng er poengene du får ved å ta utdanning på universitet og høgskole. For eksempel gir ett år med studier på fulltid i høyere utdanning 60 studiepoeng.
  • Skolepoeng er poengene du får ved å gå på videregående skole. Skolepoeng kan avgjøre om du kommer inn på et studie. 
Tips!

Ta et godt utdanningsvalg og velg noe du er interessert i på videregående skole slik at du fullfører skoleløpet. Velger du noe du mestrer og liker, er også sjansen større for gode karakterer som igjen gjør at du kan velge mellom flere studier på universitet og høgskole.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "