Passer realfag for meg?

Del 1 av "Passer realfag for meg?"

Realfag er en samlebetegnelse på fag som matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi og astronomi.

Til lærer: Denne artikkelen hører sammen med del 2 - Utdanningstesten og kan gjøres i samme skoletime. De andre delene i "Passer realfag for meg?" trenger en skoletime hver.

Realfaglig utdanning

På ungdomsskolen heter realfagene enten "matematikk" eller "naturfag", og du kan velge valgfag som "teknologi i praksis" eller "forskning i praksis". Når du studerer en eller flere av disse fagretningene på et universitet eller en høgskole, får du en realfaglig utdanning. Den raskeste veien til en utdanning i realfag får du ved å velge studiespesialisering med fordypning i realfag på videregående. Du kan også velge yrkesfag på videregående, og likevel bli ingeniør etter hvert. 

Remote video URL

Mange muligheter

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart - for å nevne noe. Realfag byr på mange muligheter. Samtidig gir det mulighet for å gjøre det som er til det beste for deg og meg, samfunnet rundt oss og kloden vi bor på.

Fagområder i realfag
  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi
  • Astronomi
  • Geofag
  • IT
"Passer realfag for meg?

Se de fire andre delene av Nasjonalt senter for realfagsrekrutterings´ opplegg for faget utdanningsvalg:

Oppgaver

Oppgave
Passer realfag for meg?

Utdanningstesten

Del 2 av "Passer realfag for meg?"

Les mer