To studenter sitter og studerer - bildet er tatt ovenfra

Foto: moodboard

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

Før var det vanlig å lære seg ett yrke, for så å jobbe med det resten av livet.

­­­­Nå er det vanlig å få kurs og utdanningsmuligheter gjennom jobben, slik at du lærer noe nytt hele tiden mens du er i arbeid. Grunnen er blant annet at teknologien og samfunnet endrer seg så fort at vi er nødt til å lære oss ting også underveis for å kunne gjøre en god jobb. 

At vi lærer gjennom hele livet kalles for livslang læring.

Tvungen læring

Du kan bli tvunget til å lære deg noe nytt. For eksempel kan de som jobber i oljenæringen måtte gå på skole igjen etter hvert som det blir færre jobber i olja. De kan for eksempel ta ett år lærerutdanning for å bli realfagslærere, eller ta kurs for å få andre typer jobber. 
 
Det kommer stadig ny forskning. I for eksempel medisin bringer forskningen med seg ny teknologi og nye arbeidsmetoder. Når yrket ditt endrer seg, må du oppdatere deg faglig for å henge med.
 

Selvvalgt læring

Det er også vanligere å skifte jobb nå enn før. Enten ved at du skifter bedrift eller organisasjon som du jobber for, eller at du bytter til en helt annen jobb.

Du kan få flere sjanser til å endre yrket ditt i løpet av livet.

Læring på ulike måter

Læring betyr å skaffe seg kunnskap, egenskaper og holdninger. Det finnes ulike måter å lære på.

Formell læring er den organiserte utdanningen som skjer innenfor det formelle utdanningssystemet. Det vil si grunnskole, videregående opplæring, universitet- og høgskole eller fagskole, folkehøgskole eller annen utdanning.

Her kan du lese mer om det norske utdanningssystemet.

Uformell læring er når du tar til deg holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter. Dette kan for eksempel være sammen med familie og venner, eller gjennom media. Her lærer du uten at læringen er planlagt eller bevisst!

Ikke-formell læring er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet (formell læring). Dette kan for eksempel være gjennom kurs, organisert utdanning i organisasjonslivet, frivillig arbeid eller en internasjonal utveksling. Her lærer du gjennom frivillig og aktiv deltakelse.

Kilde: Erasmus+ ungdom

Diskuter i klassen

  • Har du eksempler på noen du kjenner som har skiftet jobb og yrke? Eller som ble nødt til eller selv valgte å studere videre etter at de egentlig var ferdig med utdanningen sin?
  • Synes du det er positivt eller negativt å lære gjennom hele livet?
  • Hvordan kan digital teknologi brukes i livslang læring? 

Del det med resten av klassen!

Dette betyr livslang læring

Læring betyr å skaffe seg kunnskap, egenskaper og holdninger.

Livslang læring vil si at du lærer hele livet og aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din. Det er vanlig å få kurs og utdanningsmuligheter gjennom jobben, slik at du lærer noe nytt hele tiden mens du er i arbeid. Dersom yrket ditt endrer seg, må du oppdatere deg faglig for å henge med. Eller kanskje bytter du jobb og må ta en ny utdannelse.

Fordypning - erfaringer med livslang læring
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "