Eldre elev ligger på gulvet på biblioteket og leser

Foto: moodboard

Hvis du vil studere på universitet eller høgskole må du ha studiekompetanse. Det er mange veier til å få studiekompetanse. 

Den vanligste måten å få studiekompetanse på er å ha fullført og bestått et studieforberedende utdanningsprogramHer er en oversikt som viser andre veier inn til høyere utdanning.

Remote video URL

Påbygging til generell studiekompetanse

Hvis du går yrkesfag og ønsker å studere på universitet og høgskole, kan du velge påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført andre året på videregående. Noen fylker lar deg også gjøre dette etter at du har fullført hele det yrkesfaglige utdanningsprogrammet.

Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse. Det krever mye teori og lesing på fellesfagene, som for eksempel norsk. Mange stryker, så du bør være motivert hvis du bestemmer deg for å begynne på dette. 

Y-veien

Hvis du først tar yrkesfag og så utdanning via Y-veien på universitet og høgskole, vil du kunne ha større sjanse for å få jobb. Da har du både praktiske erfaringer og teoretisk kunnskap, noe som kan skille deg ut fra de andre som søker på jobben.

Les mer om Y-veien her.

Realkompetanse

Dersom du ikke har fullført videregående opplæring, kan du søke høyere utdanning ved å sende inn papirer på kunnskap og erfaringer du har skaffet deg gjennom

•  utdanning
•  lønnet arbeid
•  frivillig arbeid
•  organisasjonsarbeid
•  eller fritidsaktiviteter

via det som kalles realkompetanseLes mer om realkompetanse her. 

23/5-regelen

Du kan ta høyere utdanning gjennom 23/5-regelen, dersom du:

  • er 23 år eller mer
  • har jobbet eller tatt utdanning i minst fem år
  • har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene 

Les mer om 23/5-regelen her.

NB

Realkompetanse og realfagskompetanse er ikke det samme. 

  • Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet er ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.
  • Realfagskompetanse handler om hvilke realfag du har tatt på videregående. 
Vil du lære mer?
Kom inn på grunn av 23/5-regelen

André Askeland har skrevet et blogginnlegg til deg som er dødsens umotivert og vil slutte på skolen. Her kan du gjøre en oppgave om innlegget.

Oppgaver

Oppgave
En ung kvinne står foran en tavle med masse spørsmålstegn på.

Å ombestemme seg

Hva skjer om du velger feil utdanningsprogram og yrke? Kan du ombestemme deg?

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "