Nøkkelinformasjon

Du lærer å vedlikeholde, reparere og utvikle instrumenter som brukes til navigasjon og havforskning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er nautisk instrumentmaker.

Læreplan

Læreplan i nautisk instrumentmakerfag

En nautisk instrumentmaker tilvirker, vedlikeholder og reparerer nautiske og oseanografiske instrumenter beregnet på navigasjon, registreringer og målinger i havet. Faget skal bidra til å ivareta eldre teknologi og instrumenter gjennom vedlikehold, reparasjon og rekonstruksjon, samt utvikle nye nautiske og oseanografiske instrumenter.

Opplæringen skal bidra til praktisk arbeid med mekaniske, elektrooptiske, oseanografiske og nautiske instrumenter. Opplæringen skal videre bidra til bruk og utvikling av teknikker, arbeidsmåter, verktøy, materialer og fagkunnskap i nautisk instrumentmakerfaget. Opplæringen skal videre bidra til erfaring med og kompetanse knyttet til nautiske og oseanografiske instrumenter og komponenter. Opplæringen skal også bidra til utvikling av håndverksfaglig kompetanse, motoriske ferdigheter og oppøving av håndlag til bruk i enkle og kompliserte oppgaver. Opplæringen skal stimulere til bevissthet om forhold mellom design, produksjon og marked. Videre skal opplæringen bidra til kompetanse innen kundeveiledning, helse, miljø og sikkerhet samt bruk av digitale verktøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er nautisk instrumentmaker.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker