Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøving i veveri og jobbe med framstilling av nyskapende og tradisjonsrike vevprodukter av høy kvalitet

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i veving.

Læreplan

Læreplan i industritekstilfaget, veving

Industritekstilfaget, veving skal medverke til å utvikle fagarbeidarar til yrkesutøving i veveri og framstilling av nyskapande og tradisjonsrike produkt av høg kvalitet. Faget skal også vere med på å utvikle kvalitetsmedvit og kunnskap om ny teknologi og råvarer.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar kompetanse i sikker handtering av vevemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy. Vidare skal opplæringa fremme evne til sjølvstendig arbeid og evne til samarbeid med andre faggrupper.

Opplæringa skal leggje til rette for variert arbeid med maskiner og utstyr og gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Krav til helse, miljø og tryggleik skal inngå i opplæringa. Vidare skal opplæring leggje til rette for fagleg utviklings- og forbetringsarbeid og fremme forståing for effektiv og rasjonell produksjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i veving.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker