Nøkkelinformasjon

Du får lære sikker håndtering av trikotasjemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i trikotasje.

Læreplan

Læreplan i industritekstilfaget, trikotasje

Faget skal leggje grunnlag for yrkesutøving i trikotasjeindustrien og framstilling av nyskapande og tradisjonsrike trikotasjeprodukt av høg kvalitet. Faget skal også gi grunnlag for utvikling av kvalitetsmedvit og kunnskap om ny teknologi og råvarer.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar kompetanse i sikker handtering av trikotasjemaskiner, utstyr, råmateriale og styringsverktøy. Vidare skal opplæringa fremme evne til sjølvstende, men også evne til samarbeid med andre faggrupper.

Opplæringa skal leggje til rette for variert trening og praksis i bruk av maskiner og utstyr. Opplæringa skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Krav til helse, miljø og tryggleik skal inngå i opplæringa. Vidare skal opplæring leggje til rette for fagleg utviklings- og forbetringsarbeid og fremme forståing for effektiv og rasjonell produksjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i trikotasje.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker