Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.  

Læreplan

Læreplan i garverifag

Garverifaget skal bidra til å utvikle kompetanse innen industriell garving av huder, skinn og pelsberedning. Faget skal legge grunnlag for fremstilling av lær- og pelsprodukter av høy kvalitet. Videre skal faget bidra til å videreføre tradisjonsrike kunnskaper og håndverksferdigheter, og legge grunnlag for å bruke dem i kombinasjon med avanserte spesialmaskiner og kjemiske prosesser.

Opplæringen skal legge grunnlag for lærlingens kompetanse for å håndtere spesialmaskiner, automatisert prosesstyring og digital teknikk. Opplæringen skal også utvikle den enkeltes vurderingsevne i utføringen av kontrolloppgaver på kostbare råmaterialer og ferdige produkter. Garverifaget består av oppgaver knyttet til store maskiner og kjemiske prosesser, og kunnskap om helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen fremme lærlingens forståelse av kravene til effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i produksjonen.

I opplæringen skal det legges vekt på kreativitet og nøyaktighet i arbeidet. Opplæringen skal også legge til rette for utvikling av selvstendighet og samarbeidsevner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er garverioperatør.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler