Sist oppdatert 9. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdannelsen består av metoder, tjenester og verktøy som skal sikre at digital informasjon og systemer ikke kommer på avveie.

Fagfeltet kalles også gjerne cyber security, informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kan det kreves realfagskombinasjoner, ofte krav om matematikk R1 eller matematikk S1 og S2. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kan det kreves realfagskombinasjoner, ofte krav om matematikk R1 eller matematikk S1 og S2. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 882902 - Ph.d.-program, informasjonssikkerhet
 • 754902 - Master of Science, security and mobile computing, toårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 754138 - Master, informatikk: informasjonssikkerhet, toårig
 • 682999 - Sikkerhet, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682910 - Bachelor, cyber security, treårig
 • 682908 - Bachelor, digital etterforskning, treårig
 • 682904 - Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 635114 - Bachelor, informasjonsvitenskap, treårig
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 882902 - Ph.d.-program, informasjonssikkerhet
 • 754902 - Master of Science, security and mobile computing, toårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 754138 - Master, informatikk: informasjonssikkerhet, toårig
 • 682999 - Sikkerhet, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682910 - Bachelor, cyber security, treårig
 • 682908 - Bachelor, digital etterforskning, treårig
 • 682904 - Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 635114 - Bachelor, informasjonsvitenskap, treårig
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, informasjonssikkerhet (882902)
 • Master of Science, security and mobile computing, toårig (754902)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Master, informatikk: informasjonssikkerhet, toårig (754138)
 • Sikkerhet, andre, uspesifiserte, lavere nivå (682999)
 • Bachelor, cyber security, treårig (682910)
 • Bachelor, digital etterforskning, treårig (682908)
 • Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig (682904)
 • Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig (654133)
 • Bachelor, informasjonsvitenskap, treårig (635114)
 • Master of Science, security and cloud computing, toårig (782911)
 • Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig (782910)
 • Master, informasjonssikkerhet, toårig (782902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.