Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du erfaring fra arbeid innen framstilling av produkter i prosessmetallurgi- og vareproduksjonsbedrifter, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i produksjonsteknikk være noe for deg.

Sentrale arbeidsområder i produksjonsteknikkfaget er:

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Opplæringen er basert på klasseromsundervisning. I tillegg benyttes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår på kveldstid.

Opptaksinformasjon

Les om påmeldingsfrist på studiets hjemmeside.