Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Kostnader

22500

Studietempo

Deltid

Om studiet

Logistikkfaget VG3

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen lager- og/eller logistikkfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Logistikkfaget være noe for deg!

Kurset går over to semester. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken fra kl. 17.00 – 21.00. Hvilke ukedager det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat ».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend . Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet, og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Hovedområder som inngår i utdanningen:

  • Eksternlogistikk
  • Internlogistikk og lagerhold

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i desember.
Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no

Før du kan melde deg opp til praktisk fagprøve (Fagprøven), må du kunne dokumentere bestått teoretisk eksamen og nok arbeidserfaring i faget. kravet er 60 måneder i 100% stilling eller 120 måneder i 50% stilling eller noe midt imellom.

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Logistikkfaget!

Kvalifikasjon/tittel

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen lager- og/eller logistikkfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Logistikkfaget være noe for deg!