Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund
Bergen

Semester

2

Kostnader

12400

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Historie er et opplevelsesfag som vekker glede og interesse og stimulerer til engasjement. Gjennom fordypning i historie, blir vi bevisstgjort i forhold til identitet og tilhørighet. Vår egen tid plasseres i en historisk sammenheng og gir oss muligheter til å forstå oss selv og vår egen virkelighet på en bedre måte. Faget gir innlevelse i vanskelige handlingsvalg og etiske dilemmaer gjennom historiske studier av årsaker til krig, konflikter og folkemord. Samtidig får vi innsyn i hvordan det opp gjennom tidene har vært kamp om demokrati, rettsstat, fred og ikke- voldelige konfliktløsninger

Historie VG3

Kurset inngår som en del av fagene som er nødvendige for å få generell studiekompetanse .

Informasjon om undervisningsdager og tidspunkt kommer i august. Meld deg på så holder vi deg oppdatert! Kurset tilrettelegges på både dagtid og kveldstid og kan kombineres med jobb.

Kurset inngår i følgende programpakker
Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid. For mer informasjon, se våre hjemmesider.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål. Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars.

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend . Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet,og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Eksamen

Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Studiets oppbygging

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning.
I tillegg benytter vi læringsplatformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Læringsutbytte

HIS1003: Vg3 Historie påbygg (Vi følger samme pensum som påbygg).

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført grunnskole eller tilsvarende.