Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv
Hell

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-HPL0001

Antall studieplasser

4

Søknadskode (SO)

20405-20

Om studiet

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Hageplanlegging tilbys annethvert år på Vea i Moelv og Mære i Steinkjer. Studieåret 2024/2025 tilbys Hageplanlegging på Mære, og i 2025/2026 tilbys Hageplanlegging på Vea.

Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med tilsvarende realkompetanse** som ønsker å lære mer om utforming av funksjonelle hageplaner til privathager og små grøntanlegg.

Undervisningsopplegg

Fagskolestudiet Hageplanlegging (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning (90 studiepoeng).

Faglig innhold, emner:

Opptakskrav

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Karrieremuligheter

Målet er å gi deg som yrkesutøver relevant og oppdatert kompetanse innen hageplanlegging og formgivning av grønne uterom. Du kan blant annet: jobbe som hagedesigner, planlegge privathager, uterom og mindre grøntanlegg, bistå hagesenterkunder med planlegging av bed og beplantning i hager, designe og, eller arbeide med planlegging av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma eller en kommune. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende, i et næringsforetak eller i parkavdelingen i en kommune. 

Alle utdanninger innen