Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 51.00 (primær)
 • 51.90 (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

186743

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Visste du at tannpleieren er den første du møter på tannklinikken? Som tannpleier undersøker du og behandler pasientens tenner og munnhule, diagnostiserer tannsykdommer, og underviser og gir veiledning om hvordan man best tar vare på tennene sine. Dette er et svært allsidig yrke der ingen dager er like. Du møter pasienter i alle aldre, fra barn til eldre og jobber på alt fra tannklinikker til helsestasjoner og eldrehjem. Dette er et praktisk yrke der kommunikasjon til ulike pasientgrupper er en viktig del av hverdagen. Som utdannet tannpleier er du ettertraktet på arbeidsmarkedet og får deg raskt jobb.

Tannpleieren sin hovedoppgave er å bedre tannhelsen til befolkningen. Her i Tromsø har Vu mye praksis på klinikker, noe vi mener er viktig for å gir deg de kunnskapene og egenskapene du trenger til å bli en dyktig tannpleier. Vi har egen simuleringsklinikk og studentklinikk.

Du begynner først på robothoder i simuleringsklinikken, så på hverandre og videre på pasienter i studentklinikken. Du skal innom mange ulike fag, naturvitenskapelige fag, samfunnsfag og humanistiske fag. I løpet av studietiden din vil du blant annet fordype deg i immunologi, farmakologi, psykologi, ernæring, anatomi, og selvsagt en mengde fag relatert til tannhelse, alt fra karies til tannkjøttsykdommer.

Du lærer å samhandle med pasienter og pårørende og hvordan du skal ivareta pasientens behov for oppfølgning, behandling eller henvising. Tannpleierstudiet har en fin variasjon av teoretisk undervisning i form av seminarer og forelesninger, gruppeundervisning, og praktiske øvelser på klinikk.

Undervisningsopplegg

Pedagogiske arbeidsformer ved studiet vil være problembasert læring, ferdighetstrening og praksisstudier eller klinisk praksis. Seminarer, forelesninger, selvstudier og prosjektarbeid inngår også i den pedagogiske arbeidsformen.

Vanlige eksamensformer er skriftlig skoleeksamen, prosjektoppgaver individuelt eller i grupper, muntlig eksamen og praktisk klinisk eksamen med pasient. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emnet for nærmere beskrivelse av eksamensform.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Poenggrenser etter suppleringsopptak for høsten 2020 :

 • Førstegangsvitnemålskvote: 46,9 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 39,1
 • Ordinær kvote: 52,5 / ordinærkvote Nord-Norge 41,6
 • Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke

Søkere som tas opp på tannpleierutdanninga må legge fram politiattest. 

Læringsutbytte

Tannpleieryrket omhandler alt fra tenner og munnhule til kroppen som helhet. Tannhelse og munnhelse påvirker din generelle helse. Det er derfor viktig for en tannpleier å kunne se helheten..

Som student skal du lære om kommunikasjon, sykdomslære, å skille det friske fra det syke og vurdere tiltak. Tannpleieren diagnostiserer sykdom, tannkjøttsykdommer, man underviser pasienter og helsepersonale, man drar ut til barnehager og helsestasjoner og skoler. Man diagnostiserer og behandler karies, rengjør og fjerner tannstein, tar røntgenbilder, setter lokal bedøvelse, og undersøker tenner og munnhule.

Karrieremuligheter

Tannpleiere er svært ettertraktet både i det private og offentlige markedet. Som tannpleier kan du jobbe i offentlige og private tannklinikker, og i dentale firmaer og sykehus. I tillegg samarbeider man tett med andre helsearbeider, blant annet i skoler, helsestasjoner, eldrehjem og institusjoner for personer med spesielle behov.

Som tannpleier kan du også arbeide innen forskning, undervisning og administrasjon

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i form av kortere opphold ved utenlandske tannpleierutdanninger i løpet av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I TANNPLEIE

Alle utdanninger innen