Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 48.50 (primær)
 • 47.20 (ordinær)
Studieplasser: 12
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186743

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Visste du at tannpleieren er den første du møter på tannklinikken? Som tannpleier undersøker du og behandler pasientens tenner og munnhule, diagnostiserer tannsykdommer, underviser og gir veiledning om hvordan man best tar vare på tennene sine. Dette er et svært allsidig yrke der ingen dager er like. Du møter pasienter i alle aldre, fra barn til eldre. Som tannpleier jobber du ved offentlige eller private tannklinikker. Dette er et praktisk yrke der kommunikasjon til ulike pasientgrupper og helsefremmende arbeid er en viktig del av hverdagen. Som utdannet tannpleier er du ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Tannpleieren sin hovedoppgave er å bedre tannhelsen til befolkningen. På tannpleierutdanningen i Tromsø har du mye praksis på klinikk, noe vi mener er viktig for å gi deg de kunnskapene og egenskapene du trenger for å bli en dyktig tannpleier. Vi har egen simuleringsklinikk og studentklinikk.

Gjennom studiet øver du på behandlingsteknikker, først på fantomhoder, deretter på medstudenter, og etterhvert starter en å behandle pasienter under veiledning.

Du lærer å samhandle med pasienter og pårørende om hvordan du skal ivareta pasientens behov for oppfølgning, behandling eller henvising. Tannpleierstudiet har en fin variasjon av teoretisk undervisning i form av seminarer, forelesninger og gruppeundervisning, samt praktiske øvelser på klinikk.

Tannpleiestudiet består av odontologiske og naturvitenskapelige fag, samt samfunnsfag og pedagogikk/psykologi.

Undervisningsopplegg

Pedagogiske arbeidsformer ved studiet vil være problembasert læring, ferdighetstrening og praksisstudier/klinisk praksis. Seminarer, forelesninger, selvstudier og prosjektarbeid inngår også i den pedagogiske arbeidsformen.

Vanlige eksamensformer er skriftlig skoleeksamen, prosjektoppgaver individuelt eller i grupper, muntlig eksamen og praktisk klinisk eksamen med pasient. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emnet for nærmere beskrivelse av eksamensform.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Poenggrenser ved opptaket for høsten 2022 :

 • Førstegangsvitnemålskvote: 48,5 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge:43
 • Ordinær kvote: 47,2 / ordinærkvote Nord-Norge 49,1
 • Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke

Søkere som tas opp på tannpleierutdanninga må legge fram politiattest.

Læringsutbytte

Tannpleieryrket omhandler alt fra tenner og munnhule til kroppen som helhet. Tannhelse og munnhelse påvirker din generelle helse. Det er derfor viktig for en tannpleier å kunne se helheten.

Som student skal du lære om kommunikasjon, sykdomslære, å skille det friske fra det syke og vurdere tiltak. Tannpleieren diagnostiserer sykdom, tannkjøttsykdommer, man underviser pasienter og helsepersonale, man drar ut til barnehager og helsestasjoner og skoler. Man diagnostiserer og behandler karies, rengjør og fjerner tannstein, tar røntgenbilder, setter lokal bedøvelse, og undersøker tenner og munnhule.

Karrieremuligheter

Tannpleiere er svært ettertraktet både i det private og offentlige markedet. Som tannpleier kan du jobbe i offentlige og private tannklinikker, og i dentale firmaer og sykehus. I tillegg samarbeider man tett med andre helsearbeider, blant annet i skoler, helsestasjoner, eldrehjem og institusjoner for personer med spesielle behov.

Som tannpleier kan du også arbeide innen forskning, undervisning og administrasjon

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i form av kortere opphold ved utenlandske tannpleierutdanninger (Norden) i løpet av 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I TANNPLEIE

Alle utdanninger innen