Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Politisk analyse gir en bred innføring i statsvitenskap som fagdisiplin og retter seg mot deg som er interessert i spørsmål om politikk, demokrati og politiske prosesser. STV-1000 Politisk analyse kan også tas som enkeltemne om du ikke ønsker å ta examen philosophicum og examen facultatum.

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Examen philosophicum og examen facultatum er obligatoriske emner i bachelorstudiet i statsvitenskap, mens STV-1000 politisk analyse er anbefalt som innføringsemne i studiet.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Alle utdanninger innen