Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienesårsaker, konsekvenser og forebyggelse. Faget er forankret i kunnskap om normal og anormalkraniofasial vekst utvikling og funksjon. Kjeveortopedi utgjør en egen fagdisiplin innen klinisk odontologi og er etablert som en odontologisk spesialitet i Norge siden 1953. Målgruppen er tannleger med interesse for ansikt/kjeve vekst, tannsettets utvikling og behandling av medfødte og ervervede anomalier/avvik i kjever og bitt.

Det overordnede mål er å utdanne tannleger til spesialistkompetanse i kjeveortopedi med en solid kunnskapsgrunn og tilstrekkelig klinisk kompetanse i ulike behandlinger for å mestre diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede kjeve og bitt-anomalier, -avvik.

Undervisningsopplegg

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretiske studier og seminar og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning av erfarne spesialister. Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og omfatter kliniske undersøkelser, presis veiledet planlegging og gjennomføring og oppfølging av påkrevd tannbehandling til de pasienter som henvises til spesialistklinikken / kompetansesenteret med varierende diagnoser og kompleksitet.

Opptakskrav

Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis.

Opptaksinformasjon

Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege med minst 2 års allmennpraksis.

Læringsutbytte

Spesialistutdanning i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å:

  • Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjoner som opptrer i en befolkning.
  • Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers skulle lede til alvorlige bittavvik
  • Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner
  • Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse
  • Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget
  • Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell
  • Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser

Alle utdanninger innen