Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALR2

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

186862

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å forstå hvordan man kan bruke matematiske realfag tilnå forstå verden? På dette studiet lærer du hvordan matematikk, statistikk, fysikk og programmering ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Du kan lære å løse utfordringer innen f.eks. klima, miljø eller helse, eller lære hvordan en anvender nanoteknologi, modellering eller jordobservasjon. Dette studiet har tre studieretninger: fysikk, matematikk og statistikk og molekylmodellering.

Ved å studere matematiske realfag får du ett godt faglig grunnlag som er viktig for fremtidens arbeidsmarked. Den teknologiske utviklingen i samfunnet medfører også at kunnskap om matematikk, statistikk og fysikk blir enda viktigere. De matematiske realfagene er grunnlaget for forståelsen bak blant annet programmering og dataanalyse.

Studiet bygger på din kunnskap fra videregående skole, og gir deg en grunnleggende forståelse for vitenskapelige metoder i matematiske realfag.

Studiet har tre studieretninger

 • Fysikk – Denne studieretningen gir deg kunnskap om fysikk og hvordan faget kan brukes som verktøy til å løse morgendagens utfordringer i samfunnet.
 • Matematikk og statistikk – På denne studieretningen lærer du om analyse og beregning av store datasett. Du lærer også om analytisk metodikk og algebra.
 • Molekylmodellering – Studieretningen gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke matematiske realfag og informatikk som verktøy i teoretisk kjemi.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Det er også mulig å skrive en bachelorgrad som en del av utdanningen. Bachelorgraden vil skrives under veiledning fra en av instituttets ansatte, gitt studieretningen den. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALR2

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 (eller S1+S2) og R2, i tillegg til ett av følgende programfag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.
Studiet er nytt i 2021.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

På dette studiet får du kunnskap om vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk. Du lærer å bruke matematiske metoder til å løse praktiske problemstillinger. Du lærer å løse problemer analytisk, numerisk og/eller eksperimentelt, og tolke resultatene. Studiet gir deg erfaring med å bruke programmering som et verktøy i både praktiske og teoretiske problemer.

Studieretningene gir deg mer spesifikk kunnskap innen hvert fagfelt. På studieretningen i molekylmodellering lærer du om teoretisk kjemi og hvordan matematiske realfag og informatikk kan brukes i molekylær modellering. På studieretningen i fysikk lærer du om de fundamentale lovene i naturen og hvordan de brukes i naturvitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling. På studieretningen i matematikk og statistikk lærer du blant annet å vurdere store mengder data, og får kunnskap om analytisk metodikk, dataanalyse og beregning.

Karrieremuligheter

Med en bachelor i matematiske realfag får du en bred kompetanse som gjør at du kan jobbe innenfor mange områder. Du kan jobbe i offentlig forvaltning innenfor alle tekniske etater og i natur- og miljøforvaltning. I privat næringsliv er det et økende behov for arbeidstakere som forstår og kan analysere statistikk og store datamengder.

Du kan jobbe med forskning, utvikling, forvaltning, undervisning og innen privat næringsliv.

Utviklingsprosjekter som krever kompetanse i matematiske realfag finner vi eksempelvis i bærekraftig energiproduksjon, klimatilpasning, miljøovervåking, økosystemtjenester, IKT, økonomi, forsikring, bank og finans, bioteknologi og medisinsk teknologi.

Utveksling

Vi anbefaler alle våre studenter å reise på utveksling. Som utvekslingsstudent lærer du en annen akademisk kultur, får nye perspektiver og blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er lagt opp til utveksling i starten av tredje studieår. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa og Nord Amerika. Hvert studieretning har avtaler som er faglig relevant, ta kontakt med studieveileder for mer info. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble AlpesLeiden UniversityUniversity of Saskatchewan og Riga Technical University.

Det er også mulig å reise til UNIS for Svalbard, spesielt på studieretningen i fysikk. For mer informasjon om utveksling som student ved UiT, se her.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I MATEMATISKE REALFAG