Kjemi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Kjemi handler om hvordan atomer og molekyler påvirker og reagerer med hverandre. Alt liv og alle våre omgivelser styres og påvirkes av kjemiske reaksjoner. Studerer du kjemi, vil du lære om atomer og molekylers egenskaper, og hvordan disse kan brukes for eksempel til å utvikle nye legemidler eller nye smarte og miljøvennlige materialer. En bachelorgrad ved UiT gir deg en grunnleggende innføring i kjemifaget, og mulighet til spesialisering innen områder du er interessert i.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Kostnader

0

Semester

6

Om studiet

Bachelorprogrammet i kjemi er rettet mot studenter som ønsker å oppnå grunnleggende ferdigheter og kompetanse i kjemi generelt for å kunne arbeide på laboratorier eller i analysebedrifter. Studiet danner også grunnlag for å kunne fortsette med høyere utdanning der kjemisk kunnskap og ferdigheter brukes innen anvendte felt som f. eks. legemiddelutvikling, nanoteknologi, bioteknologi, datamodellering, utvikling av nye energiformer, klima og miljøovervåkning, metallurgi, osv, eller innen undervisning eller offentlig forvaltning.

Studiet gir en grunnleggende utdanning i kjemi. I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

Studiet gir også en innføring i matematikk, fysikk og/eller biologi. Det er lagt opp til at man tar disse emnene parallelt med kjemiemnene. Hvilke emner man velger, er avhengig av interesse og hvilken retning man ønsker å fordype seg i. Studiet kan bygges opp på flere måter, litt avhengig av hvilke ikke-kjemi emner man velger. Det er også mulighet for å legge inn utenlandsopphold i studiet.

7 av kjemiemnene er obligatoriske. I tillegg må det velges 10 studiepoeng blant valgfrie kjemiemner og ytterlige 20 studiepoeng må velges fra en liste over spesifiserte realfagsemner. 50 studiepoeng kan velges helt fritt. Det er ikke lagt noen begrensninger på hva som kan tas som valgfrie emner, men det anbefales at du tar kontakt med fagmiljøet for å diskutere hvilke emner det kan være gunstig å velge. Dette gjelder også studenter som planlegger å ta en masteroppgave i kjemi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALR2

Opptaksinformasjon

NB! Nye opptakskrav fra 2018.

Det nye opptakskravet er generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 + et av følgende programfag:

  • Fysikk (1 + 2)
  • Kjemi (1 + 2)
  • Biologi (1 + 2)
  • Informasjonsteknologi (1 + 2)
  • Geofag (1 + 2)
  • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres individuelle justeringer i utdanningsplan.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse).

Elektronisk søknad via Samordna opptak. Studiekoden er 186 860.

Antall studieplasser: Åpent (alle kvalifiserte får plass)

Alle søkere med norsk fødselsnummer må ha elektronisk identitet fra MinID. PIN-kodeark tar 1-5 dager å få tilsendt, så sørg for å skaffe deg PIN-koder i god tid før søknadsfristen.

Karrieremuligheter

En bachelorgrad i kjemi gir muligheter for ulike stillinger innen kjemisk industri og analyselaboratorier. Kombinert med praktisk pedagogisk utdanning vil en bachelorgrad i kjemi kvalifisere for stilling som lærer/ adjunkt. Kjemikere jobber i bedrifter som for eksempel Norsk Hydro og Statoil og i forskningsinstitusjoner som SINTEF. Det finnes også jobber for kjemikere i farmasøytisk industri og miljørelatert offentlig forvaltning. En yrkeskarriere i utlandet er også mulig. Mer informasjon om kjemi som yrke finner du her

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I KJEMI

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

186860