Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Harstad

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Desentralisert

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 52.50 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

186530

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du kompetanse innen krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du være med å forebygge uønskede hendelser, både nasjonalt og internasjonalt? Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Du får kompetanse til å styre og lede akutte krisesituasjoner, hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill.

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå. Studiet er tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid, men passer også for deg uten arbeidserfaring som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet.

Studiet gir et bredt faglig fundament i beredskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om risikovurdering, politisk situasjon i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer også om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Du får kunnskap om prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per semester. Samlingene varer i en uke og foregår på campus i Harstad eller ved Norges Brannskole på Fjelldal.

Undervisningsopplegg

Det er normalt 3 ukessamlinger per semester. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK.

Eksamensform er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2021: 55.

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 55,5. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 50,0. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 51,7. Førstegangsvitnemål: Alle

Læringsutbytte

Ved gjennomført studium vil du ha kunnskap om hvordan Norges beredskap er organisert, i forbindelse med uønskede hendelser. Du får en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du får innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, og får kunnskap om hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima.

Du får kunnskap om geografiske og atmosfæriske forhold, og hvordan dette får følger for beredskapen. Du lærer å vurdere og analysere risikofaktorer og bedømme situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill. Du vil lære om klimaendringer og hvordan dette påvirker oss, videre hvordan vi skal tilpasse og redusere uheldige konsekvenser.

Du får kunnskap kriseledelse, kommunikasjon og hva det vil si og ha et lederansvar.

Studiet gir kunnskap om samarbeid mellom ulike nødetater og andre beredskapsorganisasjoner. Du lærer om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for ulike situasjoner.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger - og rådgivningsoppgaver. Tidligere studenter jobber med blant annet reisesikkerhet, industrivern og helse i ulike bransjer. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller i Sivilforsvaret. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet.

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter jobber i er: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Oslo Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Forsvarsbygg.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Emnene en planlegger å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieleder.

Studiet har anbefalte utvekslingsavtaler med blant annet: Laurea University of Applied Sciences, University of Tasmania, Northern (Arctic) Federal University og University of California, Berkeley.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I INTERNASJONAL BEREDSKAP

Alle utdanninger innen