Fakta

Sted:
Harstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Desentralisert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 55.70 (ordinær)
Studieplasser: 55
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186530

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du kompetanse innenfor krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du bidra til å forebygge uønskede hendelser både nasjonalt og internasjonalt? Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Her vil du utvikle nødvendig kompetanse for å kunne håndtere og lede i akutte krisesituasjoner, der liv, miljø og verdier kan være truet. Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Studieprogrammet er et fulltidsstudium og er tilrettelagt for deg som er i arbeid ved at det er samlingsbasert. Studiet er særlig relevant for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer, internasjonalt samarbeid, samt utfordringer ved humanitær bistand og migrasjon. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Studiet har fag i prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per halvår. Samlingene varer i en uke og foregår i Harstad eller ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal.

Undervisningsopplegg

Det er nomalt tre ukessamlinger per halvår hvor to av tre samlinger er obligatoriske. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Brann- og redningsskolen på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved BRSK.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i emnebeskrivelsen, se oppbygging av studiet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 55

Tidligere poenggrenser:

Læringsutbytte

Etter studiet vet du hvordan Norges beredskap mot uønskede hendelser er organisert. Du har lært hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du forstår de spesielle forholdene i et arktisk klima og hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima

Du vet hvordan geografi og klima påvirker beredskap, og hvordan du skal tenke igjennom en situasjon med uønskede hendelser hvor liv, omgivelser og verdier står på spill.

Du vil lære om hvordan klimaendringene påvirker oss, og hvordan vi skal tilpasse oss for å redusere uheldige konsekvenser

Studiet lærer deg om hvordan kriser håndteres, organiseres og kommuniseres. I tillegg lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre har du anledning til å fordype deg i relevante valgemner etter egen interesse. Studiet gir også mulighet til et utvekslingsopphold.

Karrieremuligheter

Etter studiet er du kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger – og rådgivningsoppgaver. Du kan også jobbe med reisesikkerhet, industrivern, kommunal og fylkesberedskap, turisme, helse og sikkerhet. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller Sivilforsvaret for å nevne noen. Sammen med relevant yrkespraksis kvalifiserer du deg igjennom dette studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter har jobbet i: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, ulike kommuner og Forsvarsbygg.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold på høsten i tredjeåret. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Fagene som planlegges å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramleder

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I INTERNASJONAL BEREDSKAP

Alle utdanninger innen