Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Cybersikkerhet
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 186807
Datamaskinsystemer
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 186785
Helseteknologi
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 6
Søknadskode (SO): 186585

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vi kan knapt huske tiden før google-søk, Instagram og smarttelefonen. De er blitt en så stor del av hverdagen vår at vi glemmer den avanserte teknologien som ligger bak og hvor nyttige de faktisk er. Kunnskap om datamaskiner og hvordan de virker hjelper oss å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annen bærekraft, helse og energi. Vær med å forme den teknologiske framtiden som sivilingeniør i informatikk. Studiet har tre studieretninger: Medisinsk informatikk Cybersikkerhet Datamaskinsystemer

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer.

Studiet er kreativt og praktisk, og man jobber både i team og individuelt gjennom studiet. Du får jobbe mye med programmering, men det kreves ingen erfaring med det fra før av. Du lærer å løse problemer som er samfunns- og yrkesrelevant tidlig i studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er adgangsregulert

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I TEKNOLOGI/SIVILINGENIØR