Historie - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Historie fins over alt rundt deg, og verden er i stadig endring. Gjennom å studere historie, studerer du endringer gjennom flere hundre år, og hvilken rolle enkeltmennesket, samfunnet og strukturene har for historien. Årsstudiet gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid og gir kunnskap om lokale forhold så vel som regionale, nasjonale og globale. Det er også en god inngangsport til universitetet og gir deg en nyttig basiskompetanse.

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

60

Kostnader

0

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i historie tar opp tema som spenner fra konfliktene i Midt-Østen til Romerrikets undergang, fra korstog og Svartedauden til Hitlers maktovertaking i Tyskland. Hvorfor snakker ikke alle samer samisk, og hva er «det norske»? Hvorfor feirer vi 17. mai?

Studiet er rettet mot alle som ønsker en bred innføring i historiefaget. Gjennom de obligatoriske emnene får du lære om historien fra middelalderen og fram til i dag med vekt på norsk og europeisk historie. Fordypning i forskjellige historiske hendelser og sammenhenger får du i de valgfrie emnene, der du kan velge mellom alt fra historie knyttet til lokalsamfunn i Nord-Norge, forholdet til Russland og russisk historie, reformasjoner og revolusjoner til enkeltskjebner og store fortellinger.

Ønsker du å fortsette studiene i historie? Årsstudiet kan innpasses i bachelorgraden, bare du husker å søke på bachelorstudiet innen fristen 15. april. Begynte du på vårsemesteret? Ta kontakt med en kontaktperson, så hjelper vi deg!

 

Studieprogresjon:

Studiet går over to semestre og kan startes enten høsten eller våren. Studiet har 40 studiepoeng obligatoriske emner, og 20 studiepoeng valgfrie emner.

Obligatoriske emner:

- HIS-1001: Europa formes - fra antikken til 1500

- HIS-1002: Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjoner 1500-1850

- HIS-1003: Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000

- HIS-1000 - Introduksjonskurs i historie: Hvordan historie blir til eller HIS-1051 - Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til - nettstudium

Valgemner:

Ved UiT tilbys valgemner innenfor en rekke historiske tema og epoker, slik som nordnorsk historie, politisk historie, russisk historie, middeladerens historie og kjønnsperspektiv på historie. Hvilke valgemner som tilbys varierer fra semestert til semester. Se emnekatalogen på nett for å finne ut hvilke emner som tilbys det aktuelle semesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk, samfunnsfag og 5 årig relevant yrkserfaring.

Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.

Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.
Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Karrieremuligheter

Gjennom studiet utvikler evne til å kritisere, kommentere, og redigere tekster, i tillegg til å orientere deg kritisk blant en stor mengde informasjon. Dette er evner som kan overføres til en rekke ulike bransjer, blant annet innen kulturliv, media, forlag, reiseliv, private organisasjoner og offentlig forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Historie (årsenhet)

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

186179