Farmasi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
En farmasøyt er en legemiddelekspert. En farmasøyts kompetanse dekker hele spennet fra produksjon til klinisk bruk av legemidler, og legemiddelbruk i et samfunnsperspektiv. Studiet er for deg som har interesse for naturvitenskap, teknologi og helsefag, og som liker å jobbe med mennesker. Etter avsluttet bachelorgrad kan man søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Farmasistudiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk (møte med pasienten/kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Pasienten er i fokus og studiet gir gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling med både pasient og helsepersonell. I studiet inngår observasjonspraksis, klinisk praksis på ulike sykehusavdelinger på UNN, og et fire måneders praksisopphold i apotek. Undervisningsformene er varierte, og det stilles krav til aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

Du som student kommer inn i et godt faglig og sosialt miljø, med egen studentforening, studentavis og gode fasiliteter som lesesaler, pauserom, grupperom, og kantine i umiddelbar nærhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 / ( S1+ S2) og kjemi 1, og i tillegg kreves enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Opptaksinformasjon

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 ( S1+ S2) og Kjemi 1, og i tillegg kreves enten Kjemi 2 eller Biologi 1 eller Fysikk 1.
 • Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
 • Antall studieplasser: 50
 • Søkere som tas opp på bachelorprogrammet i farmasi må legge fram politiattest ved studiestart.

 

Har du utdanning som du tror overlapper med emner i vår bachelorgrad kan du søke om innpass for disse. Mer informasjon finner du på UiTs nettsider. https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347087&dim=179015

NB! Møt opp til undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

I studiet forutsettes det at man behersker norsk på en sånn måte at man gjør seg forstått både skriftlig og muntlig.

I sykehuspraksis er det krav om påkledning i følge "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord"

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen reseptarfarmasøyt.

Reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter (farmasøyter med mastergrad i farmasi) har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept. Utdanningen gir deg grunnlag for å vurdere reseptforeskrivninger fra annet helsepersonell med forskrivningsrett.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt
 • I farmasøytisk industri
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Relis, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I FARMASI

Tilbys ved:

 • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.40 (primær)
51.40 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

186749

Lignende utdanninger