Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Har du utdannelse i musikk, dans, drama/teater? Ønsker du å undervise innen ditt fagfelt? Ta praktisk-pedagogisk utdanning som kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog.

Studiets oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag har en profilering av pedagogisk utdanning innen musikk, dans, drama og teater. Fakultetet har dermed en sammensetning av PPU-studenter som sammen skaper et unikt studiemiljø på tvers av kunstfagene. Studiets profil kjennetegnes også av et rikt forgrenet entreprenørskap innen kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats.

Pedagogisk og didaktisk kompetanse

Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne.

Studiets oppbygging

Studiet tas i hovedsak som heltidsstudium på ett år. Obligatoriske emner er Pedagogikk I og II, Kunstfagdidaktikk I og II og Praksis. Som PPU-student vil du stifte bekjentskap med et variert utdannings- og praksisfelt som omfatter både pedagogiske og utøvende områder.

Praksis og teori

Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende områder.

PPU kan også tas som et veivalg i Bachelor i utøvende musikk. Veivalget tas i andre avdeling (3. og 4. år) i kombinasjon med det utøvende studiet.

Hvem passer studiet for?

Studiet er primært rettet mot følgende målgrupper:

Kandidater med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag – enten musikk, dans eller teater/drama som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som dansepedagog eller teater/dramapedagog.

Studenter i bachelorprogram i musikk som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav: For opptak til PPU i utøvende og skapende kunstfag (60 studiepoeng) kreves det at søkerne har oppnådd en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng i utøvende eller skapende kunstfag, hvor 90 studiepoeng av disse skal være fra utøvende emner (didaktisk spesialisering) i kunstfaget musikk, dans eller teater/drama.

Språkkrav i norsk og engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Læringsutbytte

Gjennom studiet skal du bli bevisst ditt faglige ståsted, din praksisteori og dine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal du utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Du blir trent i å analysere og vurdere tilpasset opplæring og gjøre rede for kunstfaglig og kreativ utvikling hos barn, unge og voksne.

Karrieremuligheter

Dersom du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og utøvende utdanning i musikk, dans eller teater/drama, kan du arbeide som pedagog innen ditt fagfelt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kulturskole og i kulturvirksomhet. Har du universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan du bli kvalifisert for undervisning i videregående skole og ved universitet og høgskoler.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag/Praktisk pedagogisk utdanning i utøvande og skapende kunstfag

Alle utdanninger innen