Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.00 (primær)
  • 48.60 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185873

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Har du lyst til å lære mer om kjønn, likestilling og feministisk teori? Her får du muligheten til å kombinere studier av kjønn og et annet fagområde. Du tilegner deg kunnskap om faget du har valgt og temaer som feministisk teori, kjønn og makt, oppvekst, seksualitet og interseksjonalitet.

Fordypning i flere fagområder

Kjønnsforskning er særlig viktig i samfunnsforskning og humaniora, men også i andre fag. Programmet gir deg innsikt i sentrale fagdebatter og teoriutvikling.

Dette er et tverrfaglig og unikt program hvor du tar med deg kunnskap og perspektiver fra kjønnsstudier og kombinerer dette med fordypning i et annet valgt fagområde.

Du kan for eksempel velge historie, religion, pedagogikk, kriminologi, litteraturvitenskap, filosofi, idéhistorie, engelsk litteratur, kunsthistorie, sosiologi eller sosialantropologi. Vi hjelper deg med å finne en god fagkombinasjon.

Utvikle kritisk tenkning

Du vil få trening i selvstendig og kritisk lesning av tekster, skriftlig fremstilling og analyse av kultur- og samfunnsforhold. Du vil utvikle evne til å bruke tverrfaglige forskningsperspektiver på ulike tema, og tilegne deg analytiske og metodiske redskaper.

Du får erfaring med å gi og motta kritikk på en konstruktiv måte. Du vil også lære faglige normer for arbeidet og utvikle evne til å arbeide selvstendig og i grupper. Som student må du organisere og planlegge egne arbeider innen gitte frister.

Studiemiljø

Kjønnsstudier er mer enn bare forelesninger. Det er et engasjert miljø, hvor du treffer andre studenter med samme interesser.

Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er aktivt og inkluderende. Som student på programmet kan du for eksempel delta på studentfagkvelder og utflukter. På studentfagkveldene har vi tema som filmkveld, karrierekvelder, utveksling, eller smakebiter fra temaer som masterstudenter og forskere i kjønnsforskning arbeider med.

Studentene har et eget studentutvalg som arrangerer ulike faglig- og sosiale tiltak.

Studier i utlandet

På dette studiet kan du gjerne ta et semester i utlandet. Programmet har enkelte egne avtaler, men HF og UiO har flere muligheter for deg som ønsker et semester i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter endt bachelor kan du for eksempel ta mastergrad i kjønnsstudier eller i den fagfordypningen du har studert. Studiet gir deg også flere bein å stå på etter endt utdanning.

Jobbmulighetene er mange for deg som kombinerer fagfordypning og studier i kjønn. Du kan arbeide med likestilling og mangfold i inn- og utland, og søke jobber i ideelle organisasjoner som arbeider med fokus på kjønn og likestilling. Jobber innen kultur og kulturformidling er også aktuelle.

Du kan også rette inn jobbsøket mot både offentlig og privat sektor - og arbeide med f.eks. medie, formidling og informasjonsarbeid, administrasjon og saksbehandling, eller undervsining og opplæring.

Visste du at

  • økt likestilling mellom kjønnene er en av de største samfunnsendringene de siste tiårene? Likevel er deler av norsk arbeidsliv fortsatt kjønnsdelt, og Norge får klage fra FN for å gjøre for lite for å redusere vold og voldtekt.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen