Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Masterstudiet i teologi inneholder avanserte kurs i etikk, kristen lære og religionsfilosofi, og i historie, med fokus på kristendommens rolle i fremveksten av det moderne samfunn og i møte med andre religioner. Studiet er fleksibelt og gir innføring i forskningsmetode i emnet du velger å fordype deg i.

Masterstudiet i teologi gir deg mulighet for fordypning i teologi, og til å opparbeide metodisk kompetanse innenfor en av teologiens forskningsdisipliner. Det tilbys emner i etikk, religionsfilosofi, dogmatikk, religionsmøte og religionsteologi, nordisk protestantisme og bibelfag. Dersom du har gresk eller hebraisk, kan du velge å fordype deg i bibelfag på avansert nivå.

Kandidater som velger bibelfag på avansert nivå kan få deler av masterstudiet i teologi innpasset i profesjonsstudiet i teologi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen