Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 47.60 (primær)
 • 54.20 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 185238

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Politikk skjer hver eneste dag. Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til, hvordan politikk utformes og hvordan politikk påvirker oss i hverdagen. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som ønsker en innføring i disse prosessene. Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning.

Kort om programmet

 • Årsenheten i statsvitenskap er en ettårig innføring i studiet av politikk. Du tar emner sammen med studenter på første- og andreåret av bachelorprogrammet i statsvitenskap.Vi har det største statsvitenskapelige fagmiljøet i Norge.
 • Du får en bred innføring i statsvitenskap, med emner innen minst tre av de fire hovedområdene faget tradisjonelt deles inn i: internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk teori, samt offentlig politikk og administrasjon.
 • Du får også en innføring i hvordan man gjør statistiske analyser i samfunnsvitenskap.
 • Du får mulighet til å fordype deg i et mer spesialisert tema innen statsvitenskapen.

Studiemiljø

 • På statsvitenskap er det engasjerte studenter, og det finnes mange studentforeninger du kan være med i. Bachelorprogramstudentenes foreninger er åpne for studenter på årsenheten.
 • Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere og holder debatter, tidsskriftet Zoon Politikon er åpent for alle som liker å skrive om faglige temaer de brenner for, og hvis du liker å svette er statsviternes idrettsforening tingen.
 • I tillegg kryr universitetet av tilbud for alle studenter, uansett fag. Du kan være med i en politisk organisasjon, drive med radio og teater, eller hygge deg med fredagsquiz på en av de mange studentpubene.

Les mer om programmets studentforeninger.

Studier i utlandet

 • Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i statsvitenskap, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du muligheten til å ta deler av studiet i utlandet.

Videre studier og jobb

 • Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som del av en bachelorgrad i statsvitenskap eller andre fag.
 • Faget statsvitenskap gir grunnlag for arbeid blant annet innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene.
 • Årsenheten lar seg kombinere med andre utdanninger og egner seg godt som videreutdanning.

Les mer om jobb og videre studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen