Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 50.90 (primær)
  • 54.80 (ordinær)
Studieplasser: 149
Søknadskode (SO): 185881

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land? Hva betyr demokrati? Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva kjennetegner maktforhold i samfunnet? Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Innhold i studiet

Universitetet i Oslo har landets største statsvitenskapelige fagmiljø og vi dekker hele bredden av faget. Du kan fordype deg i internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori.

Med statsvitenskap får du et solid grunnlag for å forstå og analysere politikk, politiske institusjoner og prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Du lærer å bruke begreper og teorier til å forklare nasjonale og internasjonale begivenheter og å gjøre sammenliknende studier av partier, styringssystemer og politisk atferd i ulike land. Med en bachelor i statsvitenskap vil du forstå hva som ligger bak nasjonale og internasjonale begivenheter og kunne bidra med faglig begrunnede innspill i den offentlige debatten.

Jobb og videre studier

Studiet gir et godt grunnlag for jobb eller videre studier i Norge og utlandet. Med en bachelor-grad i statsvitenskap kan du søke opptak til masterprogrammer i statsvitenskap samt til tverrfaglige så vel som mer spesialiserte masterprogrammer i inn- og utland.

Statsvitenskap er et meget anvendelig fag som kan gi jobbmuligheter innen en rekke sektorer. Ut fra dine interesser, valg av fordypning og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, kan du jobbe innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, eller i næringslivet. Aktuelle områder er offentlige forvaltningsoppgaver innen kommune eller stat, utredningsoppgaver eller formidlings- og informasjonsarbeid. Hvis drømmen er å jobbe utenfor Norge, kan studier i statsvitenskap være et springbrett for en internasjonal karriere.

Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye faglige perspektiver og er også nyttig i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i Frankrike, Canada eller Sør-Afrika?

Gjennom UiOs, instituttets og programmets utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. Vi har avtaler med flere verdensledende universiteter. Som student på programmet får du fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og du kan dra til universiteter i hele verden for å ta deler av graden din.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Statsvitenskap har engasjerte studenter og et aktivt fagutvalg som jobber for studentenes beste. Det finnes også mange statsvitenskapelige studentforeninger du kan være med i. Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere og holder debatter. Tidsskriftet Zoon Politikon er åpent for alle som vil skrive om faglige temaer de brenner for. Liker du å svette er statsviternes idrettsforening tingen for deg. Det organiseres julebord, og du kan bli med på den årlige studieturen.

Les mer om programmets studentforeninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen