Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land? Hva betyr demokrati? Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva kjennetegner maktforhold i samfunnet? Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Innhold i studiet

Universitetet i Oslo har landets største statsvitenskapelige fagmiljø og vi dekker hele bredden av faget. Du kan fordype deg i internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori. Programmet har en solid og spesialisert metodeundervisning. Du får gode ferdigheter i bruk av varierte metodologiske verktøy, som er en ettertraktet ferdighet på arbeidsmarkedet. Programmet har et bredt utvalg av emner innen alle fagets fordypningsområder i tillegg til at du kan få et praksisopphold som del av studiet. Til slutt gir masteroppgaven deg anledning til å gjennomføre en større analyse med selvvalgt problemstilling innenfor et temaområde du interesserer deg for.

Jobb og videre studier

Statsvitenskap er et meget anvendelig fag som kan gi jobbmuligheter innen en rekke sektorer. Ut fra dine interesser, valg av fordypning og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene, kan du jobbe innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, forskning, eller i næringslivet. Aktuelle områder er offentlige forvaltningsoppgaver innen kommune eller stat, utredningsoppgaver eller formidlings- og informasjonsarbeid.

Statsvitere jobber i en rekke bransjer, og jobber blant annet innenfor offentlig forvaltning, ulike medier, organisasjoner, skoleverket, forskning og privat næringsliv. Statsvitere er saksbehandlere, arbeider med utrednings- eller forskningsoppgaver, eller med formidling og informasjonsarbeid.

En mastergrad i statsvitenskap kan også være en plattform for PhD-studier og en forskerkarriere i Norge eller i utlandet.

Les mer om jobb og videre studier

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Studier i utlandet​

Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye faglige perspektiver og er også nyttig i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i Frankrike, Canada eller Sør-Afrika?

Gjennom UiOs, instituttets og programmets utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. Vi har avtaler med flere verdensledende universiteter. Som student på programmet får du fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og du kan dra til universiteter i hele verden for å ta deler av graden din.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Statsvitenskap har engasjerte studenter, og det finnes mange studentforeninger du kan være med i. Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere og holder debatter. Tidsskriftet Zoon Politikon er åpent for alle som vil skrive om faglige temaer de brenner for. Liker du å svette er statsviternes idrettsforening tingen for deg.

Les mer om programmets studentforeninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen