Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 46.90 (primær)
  • 53.80 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 185238

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Politikk skjer hver eneste dag. Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til, hvordan politikk utformes og hvordan politikk påvirker oss i hverdagen. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som ønsker en innføring i disse prosessene. Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning.

Alle utdanninger innen