Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 39.50 (primær)
  • 46.80 (ordinær)
Studieplasser: 157
Søknadskode (SO): 185853

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Ikke alle har like muligheter for å tilegne seg ny kunnskap. Spesialpedagogikk handler om læring og utvikling hos personer med særskilte opplæringsbehov og har fokus på hvordan vi best kan tilrettelegge for barn og voksne som faller utenfor samfunnet. Bachelor i spesialpedagogikk er for deg som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn.  

Kort om studieprogrammet

Gjennom bachelorprogrammet i spesialpedagogikk lærer du om menneskers utvikling og læring, individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte opplæringsbehov, og viktigheten av å se mennesket både som et enkeltindivid og som en del av en større sammenheng. Du vil også få kunnskap om psykososiale vansker, lærevansker, synsvansker, hørselsvansker og nevroutviklingsforstyrrelser. Viktige verdier i studieprogrammet er likeverd, inkludering og sosialt bærekraftige praksiser.

Programmet er et fulltidstudium og består av mye obligatorisk undervisning. Gjennom studiet vil du møte forskere og fagpersoner innenfor spesialpedagogikk. Studiehverdagen er variert og består av forelesninger, seminarer, samt individuelle og gruppebaserte oppgaver. Studiet har også en praksisperiode i skole eller barnehage hvor du får verdifulle erfaringer og mulighet for prøve ut teoretisk kunnskap i praksis.

Visste du at det spesialpedagogiske feltet er i kjernen av FNs bærekraftsmål? Les mer om bærekraft i spesialpedagogikken her

Hva er forskjellen på pedagogikk og spesialpedagogikk?

Pedagogikk og spesialpedagogikk er nærstående fag som begge handler om å fremme læring hos barn og voksne. Mens pedagogikk har fokus på læring generelt, har spesialpedagogikk fokus på læring og utvikling hos personer med særskilte behov.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk gir generell kunnskap om læring, utvikling og inkludering for personer med særskilte behov. Spesialpedagogikken har kontaktflater mot medisin og andre helsefag.

Bachelorstudiet i pedagogikk gir deg et bredt utsyn over faget samtidig som du kan fordype deg i et område som du synes er spesielt interessant. Temaene viser fagets bredde og allmenne relevans, fra læring, sosialisering og danning både før og nå til teknologibruk og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom studiestartsuka. I tillegg har UiO en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og finne nye interesser.

Som student på spesialpedagogikk kan du for eksempel få redaksjonell erfaring i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil, du kan være med på å organisere sosiale arrangement gjennom vår egen studentpub Kjellern eller engasjere deg i studentpolitikk ved å bli med i Fagutvalget ved ISP.

Jobb og videre studier

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig. Med en bachelor i spesialpedagogikk har du opparbeidet deg generell kunnskap om hvordan tilrettelegge for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Som spesialpedagog kan du jobbe innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, voksenopplæring, administrasjon og forvaltning, interesseorganisasjoner og mye mer.

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk gjør deg kvalifisert til master i spesialpedagogikk og Master’s in Special Needs Education. Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering og enda flere yrkesmuligheter.

Du finner mer informasjon jobb og videre studier på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag.

Siden bachelor i spesialpedagogikk ikke inneholder skolefag, skolepraksis eller fagdidaktikk, gir utdanningen ikke undervisningskompetanse. Om du ønsker å bli lærer, har UiO egne lærerutdanninger. 

Undervise i skolen

Bachelor i spesialpedaogikk gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen