Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 39.30 (primær)
  • 47.20 (ordinær)
Studieplasser: 135
Søknadskode (SO): 185853

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Hva er egentlig spesialpedagogikk? Spesialpedagogikk handler om læring og utvikling hos personer med særskilte behov og har fokus på hvordan vi best kan tilrettelegge for barn og voksne som faller utenfor samfunnet. Bachelor i spesialpedagogikk er for deg som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. 

Kort om studieprogrammet

Ikke alle har like muligheter for å tilegne seg ny kunnskap. Gjennom bachelorprogrammet i spesialpedagogikk lærer du om individuell tilrettelegging for mennesker med særskilte læringsbehov, og viktigheten av å se mennesket både som et enkeltindivid og som en del av en større sammenheng. Du vil få viktig kunnskap om psykososiale vansker, lærevansker, synsvansker, hørselsvansker, utviklingshemming og autisme.

Programmet er et fulltidstudium og består av mye obligatorisk undervisning. Gjennom studiet vil du møte toppforskere og spesialister innenfor spesialpedagogikk.  Studiehverdagen er variert og i løpet av studiet får du flere praksisperioder i skole og barnehage, hvor du får verdifulle erfaringer og mulighet til å ta med teoriene fra lærebøkene ut i arbeidshverdagen.

Visste du at det spesialpedagogiske feltet er i kjernen av FNs bærekraftsmål? Les mer om bærekraft i spesialpedagogikken her

Hva er forskjellen på pedagogikk og spesialpedagogikk?

Pedagogikk og spesialpedagogikk er nærstående fag som begge handler om å fremme læring hos barn og voksne. Mens pedagogikk har fokus på læring generelt, har spesialpedagogikk fokus på læring og utvikling hos personer med særskilte behov.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk gir generell kunnskap om læring, utvikling og inkludering for personer med særskilte behov. Spesialpedagogikken har kontaktflater mot medisin og andre helsefag.

Bachelorstudiet i pedagogikk gir deg et bredt utsyn over faget samtidig som du kan fordype deg i et område som du synes er spesielt interessant. Temaene viser fagets bredde og allmenne relevans, fra læring, sosialisering og danning både før og nå til teknologibruk og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom studiestartsuka. I tillegg har UiO en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og finne nye interesser.

Som student på spesialpedagogikk kan du for eksempel få redaksjonell erfaring i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil, du kan være med på å organisere sosiale arrangement gjennom vår egen studentpub Kjellern eller engasjere deg i studentpolitikk ved å bli med i Fagutvalget ved ISP

Jobb og videre studier

Spesialpedagogisk kompetanse er sterkt etterspurt innenfor områder hvor læring og utvikling er vesentlig. Med en bachelor i spesialpedagogikk har du opparbeidet deg generell kunnskap om hvordan tilrettelegge for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Som spesialpedagog kan du jobbe innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, voksenopplæring, administrasjon og forvaltning, interesseorganisasjoner og mye mer.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer deg til master i spesialpedagogikk og Master’s in Special Needs Education. Et masterstudium gir deg mulighet for spesialisering og enda flere yrkesmuligheter.

Du finner mer informasjon om jobb og videre studier på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag

Siden bachelor i spesialpedagogikk ikke inneholder skolefag, skolepraksis eller fagdidaktikk, gir utdanningen ikke undervisningskompetanse. Om du ønsker å bli lærer, har UiO egne lærerutdanninger. 

Undervise i skolen

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger.

Alle utdanninger innen