Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

8. februar 2023.

Om studiet

Master i spesialpedagogikk gir deg en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. Programmet skiller seg fra andre masterprogram innenfor spesialpedagogikk vet at du som student velger en fordypning: audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemming.

Kort om studieprogrammet

Master i spesialpedagogikk har fem fordypninger du kan velge mellom:

Fagmiljøet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo er landets ledende innen feltet og du får undervisning av anerkjente forelesere. Gjennom hele studiet får du undervisning i mindre grupper og tett oppfølging av veileder.

Undervisningen er yrkesrettet og vi bruker problembasert læring med løsning av reelle case fra arbeidslivet. Du får også 10 uker praksis på ulike arbeidsplasser. Tidligere studenter trekker frem læringsutbyttet fra praksisen som en stor fordel når de skal ut i jobb.

Studiemiljø

UiO har en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og finne nye interesser.

Som student på spesialpedagogikk kan du for eksempel få redaksjonell erfaring i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil, du kan være med på å organisere sosiale arrangement gjennom vår egen studentpub Kjellern eller engasjere deg i studentpolitikk ved å bli med i Fagutvalget ved ISP

Jobb og videre studier

Med en mastergrad i spesialpedagogikk er du kvalifisert til å jobbe innenfor mange ulike bransjer. Du kan jobbe i offentlig sektor med for eksempel helse, utdanning, kriminalomsorg, offentlig administrasjon og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, men det er også mange jobbmuligheter i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og forskning.

Med en fullført Master i spesialpedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til Ph.D. programmet.

Du finner mer informasjon om jobb og videre studier på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag

Studiets oppbygging

Master i spesialpedagogikk har fem fordypninger du kan velge mellom:

Alle utdanninger innen