Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

29. februar 2024.

Om studiet

Master i spesialpedagogikk gir deg en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. Programmet skiller seg fra andre masterprogram innenfor spesialpedagogikk ved at du som student velger en av fem fordypninger.

Kort om studieprogrammet

Master i spesialpedagogikk har fem fordypninger du kan velge mellom: 

  • Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon
  • Logopedi 
  • Psykososiale vansker 
  • Spesifikke lærevansker 
  • Nevroutviklingsforstyrrelser

Fagmiljøet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo er landets ledende, og du får undervisning av forskere som er aktive på feltet. Studiet har varierte undervisningsformer med forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, praksis og gjennomføring av et større selvstendig forskningsarbeid (masteroppgaven). 

Undervisningen er forskningsbasert, men er samtidig yrkesrettet. Vi bruker blant annet problembasert læring med løsning av reelle kasus fra arbeidslivet og du får åtte uker praksis på ulike arbeidsplasser. Tidligere studenter trekker frem læringsutbyttet fra praksisen som en stor fordel når de skal ut i jobb. 

Studiemiljø

UiO har en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og finne nye interesser.

Som student på spesialpedagogikk kan du for eksempel få redaksjonell erfaring i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil, du kan være med på å organisere sosiale arrangement gjennom vår egen studentpub Kjellern eller engasjere deg i studentpolitikk ved å bli med i Fagutvalget ved ISP.

Jobb og videre studier

Med en mastergrad i spesialpedagogikk er du kvalifisert til å jobbe innenfor mange ulike bransjer. Du kan jobbe i offentlig sektor med for eksempel helse, utdanning, kriminalomsorg, offentlig administrasjon og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, men det er også mange jobbmuligheter i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og forskning.

Med en fullført master i spesialpedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til Ph.D. programmet.

Du finner mer informasjon om jobb og videre studier på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen