Sosiologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si om dine foreldre er kirurger eller rørleggere? Hvordan skapes tilhørighet til et samfunn i en tid preget av globalisering og migrasjon?

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.80 (primær)
56.60 (ordinær)

Studieplasser

42

Søknadskode (SO)

185240

Lignende utdanninger