Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 17
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185771

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

17. januar 2024.

Om studiet

Dette studiet er Universitetets profesjonsutdanning for prester. Studiet gir deg kunnskapen og ferdighetene du trenger som prest, og du får lære av fagfolk som er blant de beste på sine områder.

Studiet utdanner teologer, og er utdanningen du trenger for å bli prest. Som prest vil du arbeide med formidling, ledelse, ritualer og samtaler. Du møter menneskers tro og spiritualitet, og du møter de store spørsmålene om liv og død, rett og galt. Studiet forbereder deg på å gå inn i rollen som leder, veileder og formidler i ulike sammenhenger. Studiet veksler mellom refleksjon, analyse og praksis. De teologiske fagene gir deg rom til fordypning i kristendommens opprinnelse og utvikling og egenart i dag. Du lærer å tolke den kristne overlevering i tekst og historie og den kristne tro i dagens mangfoldige kultur og samfunn.

Profesjonsstudiet i teologi gir høy kompetanse på teksttolkning med særlig vekt på bibeltekster og andre kristne kilder. Som profesjonsstudent vil du lære å håndtere etiske, filosofiske og teologiske problemstillinger som har preget samfunnet opp gjennom historien og som vil prege morgendagens samfunn.  

Den praktisk-teologiske utdannelsen er integrert i studieløpet, og du vil møte arbeidshverdagen som prest gjennom praksisperioder.

De faglige hovedelementene i studiet er:

  • Praktisk teologi
  • Klassiske språk (gresk og hebraisk)
  • Bibelfag (det gamle og nye testamentet) 
  • Systematisk teologi (etikk, dogmatikk og religionsfilosofi) 
  • Kristendommens historie 

Vurderer du prestetjeneste som andre karrierevei? Les mer om fleksibel presteutdanning ved Det teologiske fakultetet.

Studiemiljø

Studentene på programmet er meget aktive og engasjerte, og det er tett kontakt mellom studenter og lærere. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen, og studentutvalget på fakultetet arrangerer også fester, foredrag, debatter og andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe, og den første uken fyller vi opp med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en pangstart på studiet.

Studier i utlandet

Programmet har utvekslingsavtaler med teologiske institusjoner over hele verden. Et av de mest populære landene for teologistudentene har vært Sør-Afrika. Flere av studentene har blogget mens de har vært på utveksling, her kan du lese mer om hvordan det er å være utvekslingsstudent. Du kan også lese mer om studieopphold i utlandet her.

Jobb og videre studier

Studiet er i første rekke siktet inn på prestetjeneste i Den norske kirke, men er også relevant for preste- og pastortjeneste innenfor andre kristne trossamfunn. Behovet er stort for teologer og prester i fremtiden. Studiet vil gi deg kunnskaper som gjør deg ettertraktet også i mange andre jobber, for eksempel innenfor media, kultursektor, kirkelige og ideelle organisasjoner, reklamebransjen, HR, næringsliv og offentlig sektor. Studiet gjør deg også kvalifisert til å ta en doktorgrad (ph.d.) i teologi. Profesjonsstudiet er ikke konfesjonsbundet. 

Les mer om jobb og videre studier.

Nysgjerrig på hvordan det er å studere hos oss? Du finner mer informasjon på våre nettsider!

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen