Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 57.80 (primær)
  • 67.30 (ordinær)
Studieplasser: 62
Søknadskode (SO): 185942
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 58.30 (primær)
  • 68.40 (ordinær)
Studieplasser: 63
Søknadskode (SO): 185941

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Psykologi er vitenskapen om menneskers opplevelser, atferd, tanker og emosjoner. Profesjonsstudiet i psykologi er et seksårig studieløp som leder frem mot autorisasjon som psykolog. I første del av studiet får du en grundig opplæring innen psykologiske temaområder og i vitenskapelig metode. Parallelt får du et profesjonsforberedende kurs knyttet til utvikling av den fremtidige yrkesrollen som psykolog. Du vil også lære om helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid. Så fordyper du deg gradvis mer i klinisk psykologi gjennom praktisk og teoretisk terapiopplæring, kombinert med ulike typer praksis. I løpet av siste del av studiet har du ett helt semesters praksis ved en ekstern institusjon og leverer et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studiemiljø

På profesjonsstudiet går studentene i egne kull på ca. 60-70 studenter. Dette fører til at det er lett å bli kjent med sine medstudenter og bidrar til et godt sosialt miljø. Det finnes mange studentforeninger tilknyttet studieprogrammet – som revygruppe, tidsskrifter, hjelpeorganisasjon og kor. Undervisningen foregår i Psykologisk institutts egen bygning på Blindern campus med kort vei til treningsfasiliteter og friluftsområder.

Studier i utlandet

Du kan studere ett semester i utlandet i løpet av første del av programmet. Programmet har utvekslingsavtaler med universiteter i Spania, i tillegg til at det er mulighet for å inngå individuelle avtaler om utreise til for eksempel Australia, England, Irland eller USA. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter endt studium oppnår du graden cand. psychol. Utdanningen gir et grunnlag for å kunne praktisere selvstendig som psykolog i Norge med ansvar for pasienter etter gjeldende lovverk innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt innenfor andre helse- og velferdstjenester og på ulike organisatoriske nivåer i offentlig og privat virksomhet. Cand.psychol.-graden gir deg også muligheten til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d.) eller annen type forskning.

Som psykolog fyller du en funksjon som er etterspurt i det norske samfunnet, med kompetanse som er ettertraktet i både offentlig og privat sektor. Flertallet av psykologer ansettes i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren, gjerne knyttet til utredning, forebygging, behandling og testing. I tillegg til å være klinikere, er psykologer ofte sentrale som ledere og fagutviklere. Noen arbeider med grupper og organisasjoner, for eksempel med HR-oppgaver. Psykologer jobber ofte i team sammen med andre faggrupper. Det er også etterspørsel etter psykologer til undervisnings- og forskningsoppgaver.

Les mer om jobb og videre studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen