Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Er du prest eller jobber i annen kirkelig tjeneste og ønsker økt kompetanse innenfor praktisk teologi og inspirasjon til å utøve en bedre tjeneste i kirka? Da bør du søke dette programmet.

Programmet er erfaringsbasert og forutsetter kirkelig praksis. Du skal ha minimum to års erfaring på fulltids kirkelig tjeneste eller tilsvarende. Erfaringen tar du med deg inn i studiet. Studieemnene i programmet er direkte eller indirekte relevante for praktisk-kirkelig tjeneste.

Masterprogrammet er organisert som et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske fakultet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen