Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 185237

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Hvorfor agerer Russland slik det gjør? Hvorfor dreier Polen og Ungarn i en autoritær retning? Hva er bakgrunnen for krigen i Ukraina og hvordan forholder Hviterussland og Moldova seg til konflikten. Vil statene på Balkan bli med i EU?

For å finne svar på slike vanskelige og viktige spørsmål, trenger du kunnskap om Øst-Europas historie og samfunnsforhold. Årsenheten i Øst-Europastudier gir deg innsikt i historiske, politiske og kulturelle forhold i Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Sentral-Europa og Balkan.

Studiet gir en oversikt over områdets historie fra middelalderen og frem til i dag, og undersøker samtidig dagens samfunn fra politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Du lærer om statsdannelse og -utvikling, kriger og konflikter, økonomisk utvikling og konsolidering av nasjonalstatene i Øst-Europa/Eurasia. Du kan også velge temaer innen litteratur og film, og problemstillinger knyttet til etniske og nasjonale minoriteter og minoritetspolitikk.

Dersom du ønsker å fordype deg ytterligere i temaer fra denne årsenheten, kan deler av den inngå i bachelorgradene Russisk og Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.

Som student på årsenheten i Øst-Europastudier har du mulighet til å bli kjent med et spennende fagmiljø og delta på alt fra gjesteforelesninger, seminarer til boklanseringer og filmvisninger i regi av Senter for slaviske og østeuropeiske studier.

Alle utdanninger innen