Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 49.30 (primær)
  • 54.20 (ordinær)
Studieplasser: 55
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185452

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

19. desember 2023.

Om studiet

Hva er god ledelse, og hvordan spiller faktorer som kultur, arbeidspsykologi og samfunnsøkonomi inn? Hvordan preger maktforholdene arbeids- og organisasjonslivet? På tvers av fagdisipliner gir dette studiet deg nyttige ferdigheter du trenger i arbeidslivet, og etterspurt kunnskap som ruster deg til å forstå hvordan organisasjoner fungerer.

Innhold i studiet

Programmet er tverrfaglig, og gir deg god forståelse av de mange ulike sidene ved offentlig organisasjon og ledelse. Du lærer hvordan politiske prosesser former samfunnet og om samspillet og arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor. Du rustes til å forstå hvordan man kan løse problemer som lett oppstår i et omskiftelig yrkes- og organisasjonsliv og de større utfordringene som må takles kontinuerlig. Du vil jobbe med komplekse og viktige samfunnsspørsmål og lære kritisk refleksjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

I tillegg til fellesdelen kan du enten fordype deg videre i offentlig administrasjon og ledelse eller velge en fagspesifikk fordypning blant de følgende:

  • Statsvitenskap
  • Forvaltningsinformatikk (jus)
  • Samfunnsøkonomi
  • Sosiologi

Du vil undervises av forskere fra et sterkt fagmiljø innen organisasjon og ledelse, og fra ulike fagmiljøer på UiO. Deler av undervisningen er case-basert med aktuelle case hentet fra praksisfeltet, nemlig styring og ledelse i store organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Kjennskap til offentlig organisasjon og ledelse, samt viktige teorier knyttet til dette, er etterspurt kompetanse i både offentlig og privat sektor. Med denne bachelorgraden vil du derfor tilegne deg kunnskap som er nyttig for et bredt spekter av fremtidige yrkesvalg.

Jobb og videre studier

Studiet gir deg arbeidsmuligheter innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, og metodefagene i de ulike fordypningene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Du kan blant annet jobbe med politiske prosesser, analyse, organisasjonsendring, ledelsesutvikling eller konsulentvirksomhet. Våre tidligere studenter er eksempelvis ansatt i ulike organisasjoner, saksbehandlere i offentlig forvaltning, prosjektledere, forskere, analytikere og HR-medarbeidere.

Avhengig av fordypningen du velger vil du kvalifisere til videre masterstudier i forvaltningsinformatikk, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap, samt en rekke andre masterstudier i inn- og utland.

Les mer om studier og jobb

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Internasjonal erfaring er stadig mer etterspurt i arbeidslivet. Derfor er det lagt til rette for utveksling på studieprogrammet. Hva med et halvår i Tyskland, USA eller Hong Kong?

Gjennom UiOs utvekslingsavtaler kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. UiO har avtaler med flere verdensledende universiteter.

Studentene på programmet har fortrinnsrett på en lang rekke utvekslingsavtaler, og kan dra til universiteter i hele verden for å ta deler av graden sin.

Les mer om studieopphold i utlandet

Studiemiljø

Det er et godt og sammensveiset miljø, og studentene har jevnlig sosiale arrangement, med og uten faglig innhold. Blant annet quiz-kvelder, seminarer med kjente forelesere og julebord, og hvert år arrangeres en studietur til utlandet. Tidligere turer har gått til byer som Berlin, Bratislava, Wien og Brussel.

Vi har egne faddere som hjelper deg å finne deg til rette ved UiO og i studiemiljøet på programmet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen