Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 48.40 (primær)
  • 53.80 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 185452

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra? Hvordan spiller faktorer som kultur og økonomi inn? Hva kjennetegner den norske arbeidslivsmodellen, og hva preger maktforholdene i arbeidslivet? Dette studiet gir deg redskaper til å forstå hvordan organisasjoner fungerer og på hvilken måte politiske prosesser former samfunnet.

Alle utdanninger innen