Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Høst
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 60.80 (primær)
  • 70.10 (ordinær)
Studieplasser: 120
Søknadskode (SO): 185740
Vår
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 60.10 (primær)
  • 69.20 (ordinær)
Studieplasser: 120
Søknadskode (SO): 185745

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

På medisinstudiet lærer du om hvorfor sykdommer oppstår og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Du kan jobbe som lege i og utenfor sykehus, eller gå videre som spesialist eller forsker innen flere felt.

Medisinstudiet er bygd opp av 30 fag som spenner over et vidt felt fra cellebiologi til psykiatri. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening.

Selv om de teoretiske fagene preger første del av studiet, vil du som student møte pasienter allerede i første studieår. Studiet regnes som krevende, med mye undervisning og praksis.

Forskerlinjen er et tilbud for medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

På medisinstudiet får du en spennende, yrkesrettet utdanning på et vitenskapelig grunnlag. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege og gir et felles utgangspunkt for videreutdanning innen alle spesialiteter.

Studiemiljø

Medisinstudiet er kjent for å ha et godt studiemiljø. Studentforeningene arrangerer hytteturer, skiturer, paneldebatter og det årlige vårballet, Bal Medicorum. På studiet finnes det flere kor og et eget korps, Medicinsk Paradeorchæster. Du kan også engasjere deg i studentutvalg ved fakultetet, i fagutvalg på studieprogrammet eller i studentpolitikken ved UiO sentralt.

Utveksling

Mulighetene for utveksling som en del av studieprogrammet er veldig gode. Du kan velge mellom en rekke universiteter verden over, i Europa, Argentina, Australia og Sør-Afrika.

Jobb og videre studier

Som ferdig utdannet lege kan du arbeide klinisk ved allmennpraksis, i privat spesialistpraksis, på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Du er også kvalifisert for administrative stillinger i Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet. Mange reiser ut for å arbeide som lege i andre land.

Alle utdanninger innen