Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185685
Fremmedspråk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185935
Historie
Opptakskrav: LÆRALT
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 185684
Norsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 185817
Realfag
Opptakskrav: LÆREA2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 185843
Religion og etikk
Opptakskrav: LÆRALT
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 185580
Samfunnsfag
Opptakskrav: LÆRALT
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 185934

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. mars 2024.

Om studiet

Drømmer du om å bli lærer og gjøre en forskjell? I Lektorprogrammet får du fordype deg i dine to favorittfag, og du studerer fag ved noen av landets ledende fagmiljøer. Du får utvikle din kompetanse som lærer gjennom studier i pedagogikk og fagdidaktikk og flere praksisopphold i skolen. Som ferdig utdannet lektor har du svært gode jobbmuligheter.

Kort om studieprogrammet

Lektorprogrammet er et spennende og variert studium som gir deg faglig fordypning i dine favorittfag, solid kunnskap om undervisning og læring samt 100 dager veiledet praksis i skolen. Det er et femårig program som gir deg en mastergrad og kvalifiserer deg til å undervise i to skolefag i videregående skole og på ungdomstrinnet. Programmet er en integrert master, som betyr at du ikke må søke master etter å ha fullført de tre første årene av utdanningen din, men er garantert plass alle fem årene.

I Lektorprogrammet studerer du fag ved ledende fagmiljøer, og du er derfor sikret oppdatert kunnskap av høy kvalitet. Dette bekreftes av en evaluering av lektorutdanninger i Norge, hvor lektorstudentene ved UiO er mest positive i sine vurderinger av kunnskapen og kompetansen de har fått i utdanningen. Alle fagene i utdanningen er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø.

Som lektorstudent går du på et profesjonsstudium som inkluderer hele 100 dager i praksis som lærer. Du får tett oppfølging og veiledning av erfarne lærere gjennom hele praksisopplæringen, og du får praksis på både ungdomsskole og videregående skole.

Lektorprogrammet har syv studieretninger:

Hva er spesielt med lektorutdanning?

Lektorutdanninger er spesielle ved at de kombinerer solide fagstudier opp til masternivå med en yrkesutdanning. Den faglige fordypningen gjør studentene kvalifiserte til å undervise på de høyeste nivåene i skolen: ungdomstrinnet, videregående skole og voksenopplæring. Til sammenligning blir studenter i grunnskolelærerutdanningene kvalifiserte til å undervise på barne- og ungdomstrinnet.

Lektorprogrammet ved UiO gir deg store muligheter til å følge faglige interesser og spesialisere deg innenfor de områdene av fagene som du brenner for. Du studerer fag sammen med studenter som tar rent faglige bachelor- og masterstudier, og du kan velge mellom et stort antall spesialiserte faglige fordypningsemner, spesielt i masterdelen av studiet.

Lektorprogrammet passer for deg som er faglig nysgjerrig, og som vil studere og formidle fag på et høyt nivå.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom studiestartuka. I tillegg har UiO en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og interesser.

Lektorprogrammet har en egen studentforening (LeP studentforening) som arrangerer mange sosiale og sportslige arrangementer året igjennom. I tillegg til de sosiale arrangementene har Lektorprogrammet et studentdrevet fagutvalg, Lektorprogrammets programutvalg (LPU), som jobber for studentenes velferd og rettigheter.

Lektorprogrammet har også studentdrevne sider på Facebook og Instagram.

På våre nettsider finner du også mer informasjon om studentforeninger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og en oversikt over alle studentforeninger ved UiO.

Livet@uniOslo

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være fersk student? Gjennom nettserien Livet@uniOslo kan du følge Nora. Nora går første året på Lektorprogrammet og vi får være med henne på reisen som ny student på UiO.

Videre jobb og studier

Velger du lærerutdanning ved UiO har du flere bein å stå på når du skal ut i arbeidslivet. Det er et stort behov for kvalifiserte lærere i norsk skole, og Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å jobbe som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring.

Den faglige fordypningen gjør deg også kvalifisert til arbeid utenfor skolen. I tillegg til læreryrket kan du jobbe med utvikling av læremidler og undervisningslitteratur, kvalitetssikring, kommunikasjonsarbeid og formidling, administrativt arbeid innenfor læring og mye mer.

En undersøkelse blant tidligere studenter ved UiO viste at de som hadde gått Lektorprogrammet, var svært attraktive på arbeidsmarkedet. 96 % av studentene var yrkesaktive etter å ha fullført Lektorprogrammet, og bare 1% var arbeidssøkende på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført.

Etter fullført lektorprogram har du også muligheten til å gå videre med et doktorgradsstudium (Ph.d) eller annen type forskning.

Du finner mer informasjon om jobb og videre studier for lektorstudenter på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag.

Sletting av gjeld i Lånekassen

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13 og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen. Det finnes i tillegg flere ordninger for sletting av lån som kan kombineres. Mer informasjon finner du på Lånekassens nettsider.

Honours-sertifikat

Er du faglig ambisiøs? Det er mulig å supplere mastergraden med et honours-sertifikat på 20 studiepoeng. Du tar sertifikatet samtidig med masteren.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

Alle utdanninger innen