Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 45.00 (primær)
 • 49.80 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185685
Fremmedspråk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185935
Kultur og samfunnsfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • 50.50 (primær)
 • 53.80 (ordinær)
Studieplasser: 86
Søknadskode (SO): 185844
Nordisk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 185817
Realfag
Opptakskrav: LÆREA2
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 185843

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Vil du bli den gode læreren med solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er Lektorprogrammet noe for deg.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

 • Engelsk
 • Fremmedspråk
 • Kultur- og samfunnsfag
 • Nordisk
 • Realfag